Jeden staż - wiele firm

Podczas tegorocznych wiosennych Targów Praktyk i Staży na Politechnice Białostockiej Klaster Obróbki Metali zaprezentował projekt płatnych staży rotacyjnych - unikalną inicjatywę firm branży metalowo - maszynowej, który został zrealizowany i właśnie podsumowany przez uczestników. - Idea stażu rotacyjnego Klastra Obróbki Metali spełnia nasze oczekiwania i program powinien być kontynuowany w kolejnych latach - mówi Urszula Buczyńska, kierownik działu personalnego w firmie Metal-Fach.

/foto. BIA24/

/foto. BIA24/

Znane firmy z regionu: SaMASZ, Metal-Fach i Ferrox zaoferowały wybranym studentom program wakacyjnych płatnych staży. Staże odbywały się po miesiącu w każdej z firm. Ze względu na lokalizację tych przedsiębiorstw, ważnym warunkiem udziału studenta była mobilność, czyli gotowość do odbycia stażu w Białymstoku, Sokółce i Zabłudowie. Studenci ostatnich semestrów kierunków technicznych Politechniki Białostockiej pracowali na podstawie umowy o praktykę płatną i otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1,8 tys. zł brutto miesięcznie. Rekrutacja uczestników, rozmowy kwalifikacyjne i podpisanie umów odbywały się późną wiosną i zakończyły przed sezonem wakacyjnym.

- Jeden ze stażystów przedłużył praktykę do maja przyszłego roku, inny rozpoczyna stałe zatrudnienie - mówi Urszula Wdziękońska, przedstawicielka Klastra Obróbki Metali i organizatorka całego przedsięwzięcia. - Już teraz firmy Klastra zgłaszają chęć uczestnictwa w przyszłorocznej edycji projektu. Także doświadczenia studentów są pozytywne. Będą oni rekomendować swoim kolegom uczestnictwo w tym programie.

Staże trwały dwa lub trzy miesiące - w zależności od opcji wybranej przez kandydata. Każdy ze studentów spędził po jednym miesiącu w każdej z firm mając wyjątkową szansę poznania branży metalowo - maszynowej i podlaskiego rynku pracy. Była to także możliwość sprawdzenia własnych umiejętności i preferowanego stylu pracy w różnych organizacjach.

- Staż rotacyjny w prężnie działających firmach dał mi możliwość rozwoju osobistego, zdobycia nowych doświadczeń i przełożenia teoretycznej wiedzy na praktykę - mówi Daniel Semborski, uczestnik programu.

Inny uczestnik programu, Andrzej Szymonik, który po stażu kontynuuje współpracę z firmą Ferrox, podkreśla znaczenie zdobycia dużego doświadczenia w relatywnie krótkim czasie. Natomiast Krzysztof Terpiłowski zwrócił uwagę na możliwość utwierdzenia się w wyborze specjalizacji poprzez udział w stażu.

Projekt Klastra Obróbki Metali jest odpowiedzią na duże zmiany na rynku pracy i konieczność aktywnego pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników przez pracodawców z regionu. Program staży rotacyjnych wspiera także studentów i absolwentów w rozwoju ich karier zawodowych.

Zobacz również