FOTO. Są na Tajwanie, w Gabonie, czy Brazylii. Promotech wykorzystuje światową koniunkturę na maszyny

Białostocki producent i eksporter ma za sobą dobry pierwszy kwartał roku. Na sytuację firmy wpływa m.in. rosnące, globalne zapotrzebowanie na duże automaty spawalnicze, które sprawdzają się w czasie pandemii.

- Po bardzo dobrym czwartym kwartale ubiegłego roku - przychody za pierwszy kwartał 2021 r. przekroczą poziom 15 mln zł. I jest to dobry wynik, biorąc pod uwagę, że pierwszy kwartał zawsze jest najsłabszym okresem w roku. Świadczy to o tym, że cel, jaki postawiliśmy sobie w budżecie - 65 mln zł przychodów ze sprzedaży na koniec roku, jest absolutnie realny do osiągnięcia - mówi Marek Siergiej, prezes Promotechu.

Ciężka Automatyzacja Spawania - nowe otwarcie

Bardzo dobrze zapowiada się przyszłość oferty spółki w zakresie maszyn CAS.

- Pogłębiający się brak fachowych rąk do pracy oraz pandemia stworzyły warunki do skuteczniejszego pozyskiwania zamówień nawet z regionów, gdzie automatyzacja procesów spawalniczych była trudno uzasadniona ekonomicznie - mówi Bohdan Zaleski, wiceprezes ds. handlu Promotechu. - Tak zrodził się projekt na dostarczenie automatu do cięcia rur i profili 

PPCM650 do Gabonu. Ponieważ nie mogliśmy wysłać naszych pracowników do Afryki Zachodniej, musieliśmy tak zmienić procedury instalacyjne maszyny, by zrobić to zdalnie pod naszym nadzorem.

Z kolei za pośrednictwem pracowników ze spółki-córki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich firma realizuje projekt zainstalowania PPCM650 w Nigerii.

MCM na nowych rynkach

Inaczej jest z maszynami typu MCM - wycinarkami otworów dla stoczni i platform wiertniczych, przy instalacji, których obecność pracowników firmy jest niezbędna.

- Duże nadzieje wiążemy z pierwszą MCM, uruchamianą właśnie przez naszą dwuosobową ekipę na Tajwanie, który to kraj planuje dosłownie gąszcz morskich farm wiatrowych na swoich wodach terytorialnych. Podobnie jest z Brazylią, gdzie - mimo licznych kryzysów gospodarczych - energetyka wiatrowa złapała wiatr w żagle i zamówiła pierwszego MCM-a. Obie te instalacje są bardzo ważne w upowszechnianiu MCM-ów na nowych rynkach; nowym użytkownikom zaś musimy zapewnić skuteczne i szybkie zdalne wsparcie, bo koszty ewentualnych wizyt serwisowych byłyby ogromne.

Firma prowadzi też intensywną promocję maszyn CAS na rynkach Ameryki Południowej, gdzie jej obecność była dotąd marginalna.

- Wraz ze sprzedażą pierwszej MCM do Brazylii będziemy mieli nieco ułatwione zadanie, a być może z czasem powołamy tam kolejną spółkę-córkę - zapowiada Bohdan Zaleski.

Nowa rzeczywistość, nowe działania

W czasach pandemii radykalnie zwiększyło się znaczenie marketingu internetowego. Promotech aktywnie publikuje materiały w internecie, opracowuje nowocześniejszą stronę internetową, filmy, kolejne wersje językowe katalogów itd. W oddziale w New Delhi spółka uruchomiła lokalny dział marketingu internetowego w celu obsługi rynku indyjskiego, a w przyszłości też świadczenia usług e-marketingu pozostałym oddziałom Promotechu. Na początku roku rozpoczęły się pierwsze webinaria, czyli szkolenia online z kluczowymi partnerami firmy, w temacie systemów mechanizacji oraz automatyzacji cięcia i spawania; wkrótce zaś odbędą się webinaria poświęcone wiertarkom elektromagnetycznym.

- Pandemia nauczyła wszystkich, że brak wykwalifikowanych rąk do pracy stał się normą ogólnoświatową, a udział człowieka - niepewnym i jeszcze droższym elementem pracy w wielu dziedzinach. To stanowi dla nas i szanse, i zagrożenia. Z jednej strony rynek robi się większy, bo więcej firm musi automatyzować swoje procesy cięcia i spawania, a z drugiej - zwiększone zapotrzebowanie na maszyny stymuluje aktywność i inwestycje wśród obecnych i nowych konkurentów naszej firmy. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko mądrze uciekać do przodu - podnosić jakość, redukować koszty wytwarzania, rozbudowywać sieć sprzedaży i szukać pomysłów na nowe produkty - mówi Bohdan Zaleski. 

Galeria

Zobacz również