Forum Biznesu Polska-Ukraina sektor maszyn i urządzeń

Pronar wraz z instytucjami patronującymi, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, zaprasza do udziału w Forum Biznesu Polska-Ukraina - Sektor Maszyn i Urządzeń, które odbędzie się 18 października 2023 roku w Centrum Wystawowym PRONAR w Siemiatyczach.

[fot. organizator]

[fot. organizator]

Odbudowa Ukrainy z wojennych zniszczeń będzie wymagać zaangażowania światowych instytucji finansowych oraz korporacji przemysłowych. Polskie przedsiębiorstwa z branży maszynowej dysponują innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, a ich ogromny potencjał może w tym procesie odegrać kluczową rolę.

Udział w wydarzeniu będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z kluczowymi podmiotami z Ukrainy, m.in. agencjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami finansowymi oraz instytucjami zainteresowanymi odbudową tamtejszej gospodarki. Unikatową częścią Forum będzie prezentacja oferty maszyn poszczególnych przedsiębiorstw, w tym pokazy pracy wybranego sprzętu.

Organizatorzy są przekonani, że Forum jest inicjatywą zmierzającą do aktywnego udziału w odbudowie ukraińskiej gospodarki poprzez dostarczanie jej nowoczesnych maszyn, urządzeń oraz usług i technologii. Liczymy na Państwa obecność i wspólną twórczą dyskusję.

Formularz zgłoszeniowy dostępny w trzech językach jest na stronie internetowej Pronar. Blisko 100 firm już zadeklarowało chęć uczestnictwa w Forum, a wciąż są jeszcze wolne miejsca. Wydarzenie odbędzie się 18 października w Centrum Wystawowym PRONAR w Siemiatyczach.

Zobacz również