Firmy szkolą pracowników, by zwiększać konkurencyjność

Program rozwojowy realizowany w ramach Klastra Obróbki Metali to dla naszej spółki świetna okazja, by skorzystać z wielu szkoleń dopasowanych do naszych potrzeb, nawiązać kontakty i wymienić się doświadczeniami - mówi Katarzyna Rutkowska, prezes firmy AC SA.

/BIA24.

/BIA24.

Dziś ostatni dzień trzydniowych warsztatów, z udziałem polskich i litewskich przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji kształcenia zawodowego, zorganizowany przez Klaster Obróbki Metali oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej, jako kolejny etap projektu "Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych". 

Najważniejsze cele warsztatu to wymiana doświadczeń pomiędzy stroną polską i litewską oraz poszukiwanie rozwiązań w związku z wyzwaniami w dziedzinie dostosowywania kompetencji pracowników w dobie Rewolucji 4.0., automatyzacji i cyfryzacji. Ważnym tematem spotkania jest także rola mediów społecznościowych w budowaniu wizerunku pracodawcy.

- Doskonalenie kompetencji pracowników uznano za kluczowy aspekt podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw - mówi Janusz Poulakowski, dyrektor Biura KOM. - Oprócz szkoleń projekt obejmuje także rozwiązania i systemy IT służące zarządzaniu siecią klastrową, system pomiaru efektywności i korzyści w łańcuchu kooperacyjnym, certyfikację usług sieciowych i kooperacyjnych KOM do standardu Bronze/Silver Label, wydanie katalogu firm zrzeszonych w KOM oraz film promocyjny.

Cykl praktycznych szkoleń interpersonalnych i technicznych - Akademia Klastra - realizowany w ostatnich miesiącach objął 120 uczestników - pracowników firm zrzeszonych w Klastrze Obróbki Metali. Analogiczny program rozwojowy dla podobnej grupy przeprowadził partner litewski. Szkolenia po obu stronach granicy miały charakter praktyczny, z dużym naciskiem na wymianę doświadczeń, integrację, przepływ wiedzy branżowej i menedżerskiej. Ich tematykę zaprogramowały firmy w taki sposób, aby stanowiły odpowiedź na ich rzeczywiste potrzeby rozwojowe. Zorganizowane zostały także szkolenia techniczne dla studentów Politechniki Białostockiej, wypełniające luki kompetencyjne zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców.

- Firmy zrzeszone w Klastrze Obróbki Metali pozyskały dotychczas z funduszy unijnych 100 mln zł na inwestycje i działalność badawczo-rozwojową - mówi Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego. - Szczególnie spółka akcyjna AC pozyskała z unijnych dotacji około 5 mln zł, co pozwoliło zrealizować pięć różnorodnych projektów. Jesteście Państwo wizytówką gospodarczą naszego regionu. Zapraszam do dalszego pozyskiwania funduszy na szkolenie kadr.


Praktyczną częścią spotkania była wizyta technologiczna w firmie AC SA, członka KOM, aby sprawdzić jak te zmiany i procesy wyglądają w warunkach produkcyjnych.

- Działamy w branży motoryzacyjnej poddanej szybkiemu postępowi technicznemu, realizujemy wiele innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, produkcję naszych kompletnych systemów autogazowych STAG prowadzimy w zakładach w Białymstoku, sprzedajemy je potem w Polsce i na ponad 50 rynkach świata powiedziała prezes AC Katarzyna Rutkowska zapraszając gości na spacer po firmie. - W tym roku wdrażamy nowy zintegrowany system informatyczny klasy ERP, przygotowujemy się do rozbudowy zakładu. Stąd też potrzebujemy wszechstronnego podnoszenia kompetencji naszego zespołu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Interreg V-A Litwa-Polska. Priorytet 2 -Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.

Zobacz również