Dofinansowanie na ochronę własności intelektualnej

Urząd Patentowy (UPRP) podpowiada, jak ochronić własność intelektualną w małej firmie. Usługa ma swoją cenę - od 2 do 4 tys. zł. Ale mikroprzedsiębiorstwo może uzyskać na nią 95 proc. dofinansowania z funduszy europejskich, a mała i średnia firma – 90 proc.

Wsparcie w ochronie własności intelektualnej [fot.UMWP]

Wsparcie w ochronie własności intelektualnej [fot.UMWP]

Usługę realizują eksperci z zakresu ochrony własności intelektualnej, doświadczeni w pracy z biznesem. Z raportu, jaki przygotowują, przedsiębiorca dowie się, jak obecnie są chronione prawa własności intelektualnej w jego firmie i pozna rekomendacje.

To np.: rozwiązania dotyczące konkretnych obszarów funkcjonowania firmy w zakresie ochrony własności intelektualnej, szacowany koszt wdrożenia rekomendowanych rozwiązań, propozycje wsparcia publicznego dla firm oferowane przez samorządy, agencje rządowe i odpowiednie instytucje zajmujące się rozdzielaniem środków unijnych. Zanim raport trafi do przedsiębiorcy, przechodzi kontrolę jakości w UPRP.

Mała i średnia firma może otrzymać dofinansowanie na pokrycie 90 proc. kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej, w przypadku mikroprzedsiębiorstwa pułap dofinansowania wynosi 95 proc.

To projekt pilotażowy, będzie trwał do końca października 2022 r. lub do wyczerpania pieniędzy. Nabór wniosków jest ciągły, a ostatnie wnioski będzie można składać do końca sierpnia 2022 roku.

Jak wykazują badania, polskie przedsiębiorstwa – w porównaniu do pozostałych państw Unii Europejskiej – w niewielkim stopniu korzystają z ochrony przysługujących im praw własności intelektualnej oraz rzadko dostrzegają wymierne korzyści płynące ze świadomej ochrony tych praw. Projekt ma uświadomić przedsiębiorcom, ile mogą zyskać na takiej ochronie.

źródło: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Zobacz również