Do wzięcia pożyczki w branży turystycznej. Do pół miliona złotych

50 mln zł - do dyspozycji małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej - w ramach drugiej transzy projektu "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka". Maksymalna wartość jednej pożyczki to pół miliona zł.

/pixabay.com/

/pixabay.com/

Projekt "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka" jest realizowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju, na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jego celem jest finansowe wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Do ich dyspozycji BGK przekaże ok. 200 mln zł w okresie kilku najbliższych lat. Projekt, zgodnie z przyjętą Strategią Inwestycyjną, będzie realizowany do 2027 roku, z możliwością wydłużenia tego terminu przez dysponenta środków.

O pożyczki mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) działający w branży turystycznej i okołoturystycznej, prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województw Polski Wschodniej, tj.: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Pożyczki udzielane są przez instytucje finansowe wyłonione przez BGK w postępowaniach przetargowych. W Podlaskiem jest to Fundusz Wschodni Sp. z o.o.

Finansowanie można otrzymać na 5 lat, przy czym dopuszcza się możliwość wydłużenia pożyczki do nawet 7 lat, jeżeli kwota finansowania jest wyższa niż 250 tys. zł oraz po spełnieniu innych warunków. Oprocentowanie wynosi od 1,85 do 2,15 proc. a wymagany wkład własny - 20 proc. 

W przypadku przedsiębiorców, których obiekty posiadają status "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz firm, które prowadzą działalność nie dłużej niż 2 lata, oprocentowanie jest jeszcze niższe i wynosi 0,925 proc., a wkład własny nie jest wymagany. Dodatkowo możliwa jest karencja w spłacie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia finansowania. Wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej.

Dotychczas z projektu "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka" skorzystało już ponad 100 firm, które otrzymały łączne finansowanie na kwotę 21,7 mln zł. Przedsiębiorcy najczęściej przeznaczali pożyczki na budowę i rozbudowę obiektów noclegowych oraz infrastruktury rekreacyjno-sportowej i obiektów gastronomicznych. Cele pożyczki mogą być jednak inne i mogą się o nie starać m.in.: rękodzielnicy, wytwórcy żywności ekologicznej, produktów tradycyjnych i regionalnych.

Zobacz również