Czym się różnią tłumaczenia techniczne od naukowych? Sprawdzamy

Nauka i technika jest ważną przestrzenią życia każdego z nas. Alberta Einsteina, jego szczególną teorię względności i wzór E = mc² znają nawet dzieci. Czym się różnią tłumaczenia techniczne od naukowych? Sprawdzamy!

Czym się różnią tłumaczenia techniczne od naukowych? Sprawdzamy [fot. pixabay.com]

Czym się różnią tłumaczenia techniczne od naukowych? Sprawdzamy [fot. pixabay.com]

Bez specjalisty się nie obędzie. O tłumaczeniach technicznych i naukowych

Zacznijmy od podobieństw tłumaczeń technicznych i naukowych – jedne i drugie to przekłady specjalistyczne. Mówiąc językiem zawodowych tłumaczy technicznych, w tekstach używa się fachowej terminologii na przykład z dziedziny medycyny, prawa, robotyki  czy IT. W obu przypadkach najważniejsza jest dokładność i skrupulatność w odtwarzaniu słów, pojęć i przekazu z treści oryginalnej.

Tłumaczenia naukowe techniczne wymagają użycia tak zwanego stylu naukowego. Trzeba mieć tu na uwadze dopasowanie języka  do gatunku tekstu – istnieją subtelne różnice między artykułem naukowym, monografią, podręcznikiem czy recenzją dotyczącą zagadnień naukowych. Jest tu przewaga zdań podrzędnie złożonych oraz tych wielokrotnie złożonych, dla których typowa jest skomplikowana budowa. Brak cech językowych środków obrazowania. Język jest pozbawiony wszelkich cech emocjonalnych. Konstrukcja tekstu odznacza się logicznością - mamy tezę, argumenty, wnioski i przykłady. Pojawiają się tu często treści przedstawione w formie tabel, symboli, wykresów czy wzorów.

W tłumaczeniach tekstów technicznych ważne są jednostki, symbole, liczby, techniczne terminy, dane. Trzeba być tu konkretnym. Na podstawie tych treści buduje się budynki czy tworzy oprogramowania lub używa się ich do bezpiecznego korzystania z zakupionego sprzętu do domu. Mogą one dotyczyć inżynierii, informatyki i IT, obronności, przemysłu ciężkiego, robotyki, transportu. Znajdziemy tu na przykład karty charakterystyk, DTR i instrukcje obsługi maszyn i urządzeń czy rysunek techniczny.

- Teksty techniczne i naukowe mogą być przetłumaczone wyłącznie przez kogoś, kto jest zawodowym tłumaczem i zna się na danej dziedzinie. Wymagają innego podejścia, doświadczenia i umiejętności, ale łączy je to, że trzeba tu znać się i na przekładzie, i na dziedzinie, której ten przekład dotyczy - podkreśla specjalista z biura tłumaczeń technicznych i tekstów naukowych SuperTłumacz.

Tłumaczenia dokumentów technicznych i instrukcji

Tym, co jest najbardziej charakterystyczne dla tekstów technicznych, to nagromadzenie dużej ilości specjalistycznych terminów technicznych typowych dla danej branży. Ktoś, kto tworzy na przykład dokumentację aplikacji, powinien mieć specjalistyczną wiedzę, znać formę wypowiedzi, swobodnie poruszać się w fachowym słownictwie. Ważne jest, aby osoba pracująca nad takim tekstem miała wysokie umiejętności językowe.

Z tłumaczeniem dokumentacji technicznej mamy do czynienia na przykład w przypadku specyfikacji produktu lub instrukcji obsługi – tu prawidłowo przetłumaczone teksty mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo potencjalnych użytkowników. Są tutaj również materiały z zakresu prawa budowlanego czy treści dokumentów medycznych lub ulotek leków, gdzie nie obejdzie się bez znajomości języka farmaceutów.

Styl dokumentacji technicznej i innych treści o charakterze technicznym powinien być konkretny. Solidnie przygotowana treść jest spójna, kompletna, dokładna, bezbłędna, zrozumiała, przejrzysta, estetyczna. Należy ją również przygotować z ogólnie przyjętymi zasadami, wytycznymi i przepisami z danej branży. Tłumaczenia techniczne wykonane przez biura tłumaczeń technicznych to gwarancja najwyższej jakości.

Janusz Korczak powiedział kiedyś: "nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało".

Zobacz również