BIA24 - Biuro Pracy Eksperckiej w ZST
Biznes i Technologie

Biuro Pracy Eksperckiej w ZST

2020-03-05 12:52:01
Bia24.pl Biuro Pracy Eksperckiej w ZST
/foto. ZST w Białymstoku/

Jak zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy? Najlepiej poprzez doświadczenia - uważają pedagodzy z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, gdzie od września trwa pilotażowy program pod tytułem "Biuro pracy eksperckiej".

- Program został opracowany z myślą o potrzebie kształtowania u uczniów kompetencji przyszłości, które pozwolą im sprawnie funkcjonować w otaczającej ich rzeczywistości. Praca w programie ma przygotować młodzież do gotowości do zmiany i chęci nauki, otwartości na eksperymentowanie i doskonalenie się przez całe życie - mówi Renata Frankowska, dyrektor szkoły.

W praktyce program ma na celu kształtować kompetencje praktyczne uczniów poprzez samodzielność myślenia, podejmowanie decyzji, odpowiedzialność za swoje działanie a przede wszystkim wytrwałość. Uczniowie uczestnicząc w programie rozwiązują zadania: przedmiotowe, projektowe i detektywistyczne i pudełkowe w oparciu o realia i wiedzę z różnych przedmiotów.


/foto. ZST w Białymstoku/

Realizując kolejne działania, finalnie uzyskują ocenę, która określa wkład ich pracy i zaangażowanie. BPE to program, w którym uczniowie mogą wiele zyskać i nic nie tracą. Damian Smółko uczeń klasy pierwszej technikum, który chce zostać mechanikiem stwierdził, że zajęcia mogą pomóc w przełamaniu barier komunikacyjnych i na pewno wzbogacić rozwój osobowościowy ucznia. Z kolei Natalia Bazyluk, uczennica kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych podkreśla, że największe wyzwanie dla uczestników programu, to prezentacja efektów pracy na forum grupy, kiedy pojawia się stres przed publicznym wystąpieniem i obawa, co do tego, jak się zaprezentuje.


Docelowo program obejmuje dwa lata pracy uczniów. W przyszłym roku szkolnym uczniowie pierwszych klas będą pełnić rolę tutorów dla swoich młodszych kolegów.

- Program powstał z potrzeby kształtowania przede wszystkim kompetencji matematycznych, komunikacyjnych, kreatywności, zarządzania własnym czasem, a realizacja wynika z przyjemności pracy z młodymi ludźmi, którzy chcą, ale jeszcze ciągle za mało wierzą w swoje możliwości - dodaje Renata Frankowska.

autor BIA24
eve
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej