BIA24 - Barter SA w zarządzie Polskiej Platformy LNG
Biznes i Technologie
Barter SA w zarządzie Polskiej Platformy LNG
2017-06-15 08:30:01
Bia24.pl Barter SA w zarządzie Polskiej Platformy LNG
/BIA24/

Działania na rzecz rozwoju branży LNG oraz promocja tego ekologicznego paliwa w transporcie i przemyśle, to główne cele nowego związku pracodawców - Polskiej Platformy LNG. Białostocki Barter jest jednym z członków-założycieli związku.

Na początku czerwca w Gdańsku odbyło się zebranie założycielskie Polskiej Platformy LNG. Inicjatywę Fundacji Motus z Gdyni wsparło 11podmiotów- firm, instytucji 

i uczelni, związanych z branżą skroplonego gazu ziemnego LNG, które stały się członkami ? założycielami nowego związku pracodawców.

- Jako Fundacja współpracujemy z Organizacją Portów Bałtyckich i mamy doświadczenie przy tworzeniu tego typu platform w innych krajach bałtyckich i 

w realizacji projektów związanych z rozwojem infrastruktury tankowania LNG małej skali w wielu portach - opowiada Emil Arolski dyrektor zarządzający Fundacji Motus i prezes Polskiej Platformy LNG. - To właśnie podczas tej współpracy pojawiła się potrzeba stworzenia także w Polsce platformy wspierającej i promującej branżę LNG - nie tylko w transporcie morskim, ale też w drogowym, czy w przemyśle. Zainteresowanie projektem ze strony polskich firm było bardzo duże, a partnerzy zdecydowali, by zarejestrować platformę jako związek pracodawców w Polsce.   


Polska Platforma LNG wejdzie w skład struktur Bałtyckiego Klastra LNG /foto.E.Sokólska/

  

Platforma działa na zasadzie branżowego klastra, w którym poszczególne podmioty wzajemnie wykorzystują swoje doświadczenia, wspierają się i wspólnie działają na rzecz określonych celów. A do tych należą m.in. reprezentowanie interesów branżowych pracodawców i 

podejmowanie działań na rzecz rozwoju branży LNG. Ma to służyć rozwojowi współpracy przy

tworzeniu projektów, wykorzystujących potencjał LNG, jako alternatywnego paliwa dla transportu drogowego, morskiego i dla przemysłu. Dzięki platformie możliwe będzie także efektywne wykorzystanie potencjału uczestników platformy oraz integracja przedsiębiorców ze środowiskiem naukowo - badawczym, a także tworzenie partnerstw i przepływ informacji między biznesem, nauką, samorządem i polityką.

Ważnym zadaniem związku jest oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego branży LNG.

- Istnieje wiele regulacji prawnych, niedostosowanych do potrzeb tej branży - mówi Bogdan Rogaski, prezes Barter SA i członek zarządu Platformy. - Polska Platforma LNG ma być instytucją broniącą interesów branży i stwarzającą warunki do jej szybkiego rozwoju - potrzebne są bowiem właściwe regulacje i normy prawne zarówno w zakresie transportu, gazyfikacji przemysłu, miast czy bunkrowania statków. By branża mogła się dynamicznie rozwijać, niezbędne jest wsparcie państwa w postaci ulg i ułatwień dla sektora LNG. Ponieważ Unia zmierza w kierunku rozwoju czystej energii, to należy objąć ten sektor szerszym wsparciem ze środków unijnych.


W spotkaniu założycielskim uczestniczyli:

Fundacja Motus, Barter, DNV GL Poland, Tines Gas, SGS Polska, Remontowa LNG Systems, Emerson Process Management, Port Gdynia, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Morska 

w Szczecinie oraz Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Wśród członków wspierających Platformę są CryoGas, IM Solutions, Polski Rejestr Statków, Port Gdańsk, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i Tractebel Engie.


 

 

 

 

 


autor BIA24
Ewa Sokólska
e.sokolska@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej