VIDEO. 45 uczniów otrzymało roczne stypendia

W czwartek (6 grudnia) w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. W. Andersa w Białymstoku odbyła się uroczysta gala podczas, której nagrodzono uzdolnionych uczniów.

- Dla naszej szkoły to nie tylko ukoronowanie realizowanych dotychczas działań, ale także dobra okazja do podsumowania dotychczasowej pracy włożonej w rozwój, promocję i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - powiedziała Renata Frankowska, dyrektor ZST w Białymstoku. - Potwierdzeniem prowadzonych działań jest ich wymierny efekt czyli wręczenie uczniom ZST aktów stypendialnych w IV edycji Funduszu Stypendialnego ZST-INFOLEX oraz Certyfikatów Europass Mobilność.

Fundusz Stypendialny ZST-INFOLEX to program polegający na przyznawaniu stypendiów finansowych o charakterze motywacyjnym wyróżniającym się i uzdolnionym uczniom Zespołu Szkół Technicznych. Idea przedsięwzięcia była częściowo inspirowana baskijskim modelem edukacji zawodowej, w którym to przedsiębiorcy aktywnie włączają się w proces kształcenia zawodowego, wspierając uczniów, w przyszłości pracowników regionalnych firm. Program ZST-INFOLEX jest zrealizowany w porozumieniu z Przedsiębiorcami zrzeszonymi w sieci współpracy. 

Warto wspomnieć, że od 2007 roku w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku realizowane są projekty w ramach programu Erasmus+. To projekty, które pozwalają uczniom szkoły zdobywać doświadczenie zawodowe za granicą. W przeciągu 10 lat udział w projektach stażowych za granicą wzięło ponad pół tysiąca uczniów. Ukoronowaniem wyjazdu stażowego jest zawsze otrzymanie przez uczestnika takiego projektu dokumentu, potwierdzającego odbycie przez niego praktyki zawodowej za granicą, tzw. certyfikatu Europass. Jest to dokument, umożliwiający obywatelom europejskim przedstawianie nabytych umiejętności i kwalifikacji zawodowych w jasny i zrozumiały sposób w całej Europie. W tym roku szkolnym takie certyfikaty otrzyma 71 uczniów.

Zobacz również