BIA24 - VIDEO. Z ministrem o przyszłości regionu
Konsultacje KSRR /fot. Bia24/
Wiadomości

VIDEO. Z ministrem o przyszłości regionu

2019-01-10 15:55:40

W Białymstoku rozpoczęły się konsultacje projektu polityki regionalnej w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR). W urzędzie marszałkowskim dyskutowali przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorcy, ludzie z organizacji społecznych. Dyskusję rozpoczął minister inwestycji i rozwoju regionalnego Adam Hamryszczak.

Najważniejsze cele KSRR to zwiększenie spójności rozwoju kraju, wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie. To są też najważniejsze tematy konsultacji regionalnych.


Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa. Będzie on obowiązywać do 2030 roku. KSRR rozwija postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie obszaru rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Dokument określa cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę.


Uczestnicy spotkania w urzędzie marszałkowskim /fot. H. Korzenny Bia24/


Jak zapewnia minister Adam Hamryszczyk, projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 kładzie nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju. - Odchodzimy od polityki, która wspierała tylko duże miasta. Chcemy wzmacniać konkurencyjność wszystkich regionów, miast i obszarów wiejskich. Chcemy dostrzegać w regionach to, co jest wyjątkowe i cenne. Będziemy wykorzystywać inteligentne specjalizacje i na nich budować konkurencyjność - mówi w Białymstoku minister inwestycji i rozwoju regionalnego Adam Hamryszczyk.


Nowy model rozwoju to rozwój odpowiedzialny, czyli taki, który ma zapewnić dobrobyt nie tylko nam współcześnie żyjącym, ale w równym stopniu także przyszłym pokoleniom.


Minister Adam Hamryszczyk (z lewej) i członkowie zarządu województwa podczas konsultacji /fot. H. Korzenny Bia24/


Rolą państwa - w porozumieniu z samorządami województw i samorządami lokalnymi, które są najbliżej mieszkańców - jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju - legislacyjnych, finansowych i instytucjonalnych.


Spotkania konsultacyjne Projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 będą kontynuowane we wszystkich regionach Polski do końca stycznia.


Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji wideo z tych konsultacji. 

autor BIA24
Henryk Korzenny
h.korzenny@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej