BIA24 - V Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych
Wiadomości

V Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych

2019-11-12 09:00:00
Bia24.pl V Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych
Do udziału w Forum zgłosiło się już ponad 130 osób z całego regionu /fot. mat. pras. organizatora/

Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają do wzięcia udziału w V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych, które odbędzie się 13 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej (115) Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 1.

Program forum przewiduje między innymi wystąpienie Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, wykład gościa specjalnego dr Lidii Marii Jedlińskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, koordynatora "Szkoły @ktywnego Seniora" na temat ciekawych form działań edukacyjnych i aktywizujących stosowanych w Krakowie, prezentację ciekawych projektów senioralnych i dobrych praktyk działań lub inicjatyw podlaskich środowisk osób starszych, informację o usługach społecznych dla osób starszych w województwie. Odbędzie się także debata oksfordzka z tezą "Aktywność seniorów zmienia środowiska lokalne".


Podczas V Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych zostaną też ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego dla seniorów "Podlaskie Ślady - człowiek, miejsce, kultura"; odbędzie się też wernisaż prac laureatów konkursu.


Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych odbywa się w Białymstoku od roku 2015. Jest to doroczne spotkanie przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów, aktywnych organizacji senioralnych, miejskich i gminnych rad seniorów z regionu oraz samych seniorów, zainteresowanych problematyką. Jest to też okazja do nawiązania znajomości w środowisku senioralnym województwa podlaskiego, wymiany doświadczeń, dyskusji na ważne dla środowiska tematy, inicjowania współpracy pomiędzy organizacjami oraz współpracy międzypokoleniowej. Forum ma przede wszystkim jednak wymiar edukacyjno-informacyjny.


Do udziału w Forum zgłosiło się już ponad 130 osób z całego regionu. Na potrzeby tych, którzy nie będę mogli przyjechać lub nie zgłosili swego udziału, a chcą wiedzieć, co będzie działo się na Forum, informujemy, że przygotowujemy film oraz rejestrację całego spotkania, które opublikujemy w internecie - na portalu podlaskisenior,pl i wrotapodlasia.pl

autor BIA24
oprac. hak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej