BIA24 - Szkoła w Złotorii na miarę czasów
Wiadomości

Szkoła w Złotorii na miarę czasów

2019-09-12 11:07:16
Bia24.pl Szkoła w Złotorii na miarę czasów
/pixabay.com/

Matematyka, programowanie, język angielski, przyroda, wiedza o świecie, a także sztuka i zajęcia artystyczne rozwijające kompetencje społeczne, kreatywność i innowacyjność - oto spektrum dziedzin, w których uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Złotorii (gmina Choroszcz) już w lutym 2020 roku będą zdobywać nowe umiejętności. I to w toczeniu nowoczesnych technologii informatycznych. Posiadanie takich kwalifikacji jest kluczowe na współczesnym rynku pracy.

Nowe umiejętności i kompetencje społeczność Szkoły Podstawowej w Złotorii będzie zdobywać w ramach projektu pn. "Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii - szansą na lepszy start" realizowanego dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to ponad 250 tys. zł. Gminie Choroszcz udało się uzyskać ponad 230 tys. zł dofinansowania z Unii Europejskiej. 


Programem objęci są uczniowie, którzy na zajęciach matematycznych będą się uczyć m.in. jak w łatwy i szybki sposób przyswoić mnożenie geometryczne, które z kolei pomaga dostrzec związki pomiędzy matematyką a otaczającym światem; podczas zajęć z programowania, języka angielskiego, warsztatów dotyczących świata i natury, zajęć artystycznych i ze sztuki - przy wsparciu nowoczesnych narzędzi informacyjnych - będą z kolei uczyć się pozyskiwania wiedzy i informacji, zawracając jednocześnie uwagę na bezpieczne poruszanie się w sieci.


Doskonalenie umiejętności i kompetencji obejmie także nauczycieli SP w Złotorii: ci będą szkolić się w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych w codziennej pracy - im oferowane są m.in. kursy programowania na specjalnych robotach czy informatyka dla nauczycieli. 


W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Złotorii zostanie dodatkowo wyposażona w nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej oraz pomoce dydaktyczne, które stworzą nowoczesne warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Nauczanie taką metodą pomoże uczniom w przyszłości przenieść zdobytą wiedzę do życia codziennego.


- Bardzo cieszę się z tego wsparcia - mówi burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Nasz przykład pokazuje, że nie tylko duże ośrodki są dotowane. Także te małe, wiejskie mogą pozyskać nowoczesną wiedzę i wyposażenie. Nie zawsze liczy się wielkość podmiotu starającego się o pomoc, ale aktywność i zaangażowanie społeczności szkolnej i samorządowej - podkreśla burmistrz.


Projekt w Szkole Podstawowej w Złotorii będzie realizowany od lutego 2020 roku do końca roku 2021.

autor BIA24
oprac. hak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej