Stypendia dla zdolnych uczniów

Ponad 200 tys. zł trafi do młodych Podlasian w ramach miesięcznych stypendiów artystycznych. Dziś zarząd województwa przyznał je 70 uczniom.

/fot. wrotapodlasia.pl/

/fot. wrotapodlasia.pl/

Na tegoroczny nabór wpłynęło 228 wniosków. W budżecie województwa na rok 2019 zarząd zaplanował na stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie kwotę 210 tys. zł, co pozwoliło na uhonorowanie dokonań 70 uczniów ze szkół w regionie. Każdy ze stypendystów będzie otrzymywał 250 zł (brutto) miesięcznie przez cały rok.

Wnioski opiniowała komisja konkursowa, a stosowną uchwałę w tej sprawie podjął 22 stycznia 2019 r. zarząd województwa. 

Wśród wyróżnionych są młodzi zdolni z terenu całego Podlaskiego: od Cieliczanki (gm. Supraśl) przez Putkowice Nadolne (gm. Drohiczyn) i Jankowo Młodzianowo (gm. Nowogród) aż po Żyrwiny (gm. Szypliszki). 

Talenty uczniów także są różnorodne: to plastyka (od malarstwa do projektowania strojów), film i animacja, wszelkie formy tańca (od ludowego po klasyczny), muzyka (zarówno gra na instrumentach, jak też śpiew), literatura, ale także teatr ( w tym także reżyseria dźwięku i oświetlenia scenicznego) oraz recytacja (np. gwarą kurpiowską).

Stypendyści zostaną oficjalnie uhonorowani na specjalnej gali. Lista stypendystów dostępna na stronie internetowej wrotapodlasia.pl

Zobacz również