BIA24 - Radni Białegostoku domagają się przywrócenia wiz zakupowych dla Białorusinów
Wiadomości

Radni Białegostoku domagają się przywrócenia wiz zakupowych dla Białorusinów

2019-01-11 12:31:11
Bia24.pl Radni Białegostoku domagają się przywrócenia wiz zakupowych dla Białorusinów
Radni Białegostoku obradują /fot. archiwum Bia24/

Białystok wzywa Ministra Spraw Wewnętrznych do niezwłocznego przywrócenia wiz zakupowych dla obywateli Białorusi - takie stanowisko podjęła dziś Rada Miasta Białystok podczas sesji. Za przyjęciem stanowiska głosowali radni Koalicji Obywatelskiej, radni PiS wstrzymali się od głosu.

Projekt stanowiska radni KO wprowadzili pod obrady na początku sesji. Uzasadniała Jowita Chudzik z Platformy Obywatelskiej. W stanowisku radni ubolewają, że na skutek decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych o "zniesieniu wiz zakupowych od 2 stycznia 2019" Białorusini, którzy przyjeżdżają do Białegostoku na zakupy, mają utrudniony wjazd do Polski. 


"Likwidacja wiz zakupowych spowoduje straty dla wielu białostoczan, czego skutkiem będzie likwidacja miejsc pracy" - czytamy w stanowisku radnych Białegostoku. Wprowadzone przez ministerstwo zmiany "nie tylko szkodzą gospodarce miasta, ale także nie służą dobrosąsiedzkiej współpracy i kontaktom społecznym" uważają radni Białegostoku. 


W czasie dyskusji radny Henryk Dębowski polemizował z tezami zawartymi w stanowisku, powołując się na informacje, jaka otrzymał z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ministerstwo wyjaśniało, że zmiany wprowadzone 2 stycznia wynikają z konieczności dostosowania prawa polskiego do przepisów prawa Unii Europejskiej. Same zmiany zdaniem ministerstwa mają polegać na zmianie wykazu dokumentów koniecznych, jakie muszą przedłożyć osoby ubiegające się o wizję wjazdową do Polski. 


Radny Henryk Dębowski w imieniu klubu radnych PiS zaproponował poprawkę do stanowiska rady i dopisanie, że rada miasta "wzywa Ministerstwo Spraw Zagranicznych do wystąpienia z wnioskiem do Komisji Europejskiej" o ponowne wprowadzenie wiz zakupowych. Poprawkę jednak w czasie głosowania radni KO odrzucili. W rezultacie radni PiS nie poparli treści stanowiska, lecz wstrzymali się od głosu.

autor BIA24
Henryk Korzenny
h.korzenny@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej