BIA24 - Pięć lokomotyw białostockiej kultury - rusza Program Wydarzeń Kluczowych
Wiadomości

Pięć lokomotyw białostockiej kultury - rusza Program Wydarzeń Kluczowych

2019-03-24 17:04:32
Bia24.pl Pięć lokomotyw białostockiej kultury - rusza Program Wydarzeń Kluczowych
Konferencja prasowa na temat Programu Wydarzeń Kluczowych /fot. H. Korzenny Bia24/

Do 25 kwietnia można zgłaszać projekty wydarzeń kulturalnych pretendujących do miana "wydarzeń kluczowych". Pięciu takim wybranym projektom Miasto Białystok zapewni finansowanie przez trzy lata. To mają być lokomotywy białostockiej kultury. Trzy z nich będą realizować placówki kultury, dwa organizacje pozarządowe. I te podmioty mogą zgłaszać swoje propozycje do konkursu.

Projekty kluczowe to ważny element "Programu polityki kulturalnej miasta Białystok na lata 2018-2022 plus". Program zatwierdzili radni w połowie ubiegłego roku. Wśród zadań strategicznych na ten rok jest właśnie opracowanie i wdrożenie Programu Wydarzeń Kluczowych dla kultury w mieście. 


- Ideą Programu Wydarzeń Kluczowych jest ułatwienie rozwoju wydarzeń o doniosłym znaczeniu artystycznym, organizowanych przez białostockich twórców. To ma być też takim motorem rozwoju białostockiej kultury - mówi Edyta Mozyrska dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.


Chodzi o projekty organizowane przez miejskie i wojewódzkie instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Każdy uczestnik programu (tj. miejska lub wojewódzka instytucja kultury oraz organizacja pozarządowa) może zgłosić do Wydarzeń Kluczowych maksymalnie jedną imprezę organizowaną w Białymstoku.


Miasto zapewni wsparcie finansowe wydarzeń kluczowych przez trzy lata /fot. H. Korzenny Bia24/


- Program zakłada możliwość udzielenia wsparcia finansowego z budżetu miasta pięciu przedsięwzięciom, począwszy od 2020 roku. Mają to być trzy projekty zgłoszone przez organizacje pozarządowe i dwa projekty zgłoszone przez instytucje kultury - wyjaśnia prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Mają one dostać specjalne dofinansowanie przez trzy lata (2020-2022), zapewniające im w tym czasie ciągłość i rozwój.


Jak zapewnia Edyta Mozyrska, w pierwszej edycji Programu Wydarzeń Kluczowych większa uwaga będzie przykładana do imprez już istniejących, mimo że regulamin nie wyklucza również zgłaszania nowych. - Trudno byłoby oceniać coś, co ktoś może wymyślić i podawać jako wspaniały projekt, a nie mieliśmy okazji tego poznać, zobaczyć, doświadczyć - mówi dyr. Mozyrska


Pięć projektów kluczowych wybierze 4 czerwca specjalnie w tym celu powołane ciało o nazwie Zespół 100. W skład zespołu wchodzą urzędnicy samorządowi miejscy i wojewódzcy, szefowie placówek kultury w mieście, animatorzy kultury, twórcy i dziennikarze. Jak informuje Urząd Miejski, "skład Zespołu 100 był wypracowywany w ostatnich miesiącach ze środowiskiem kulturalnym Białegostoku. 


Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podkreślił, że ten program nie wyklucza utrzymania dotychczasowych form finansowania kultury w mieście. 

autor BIA24
Henryk Korzenny
h.korzenny@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej