Nowe miejskie stypendia dla studentów

Szczególnie uzdolnieni studenci białostockich uczelni będą mogli otrzymać miejskie stypendium. Rada Miasta podjęła decyzję o ustanowieniu nowego programu stypendialnego. Projekt uchwały i wniosek o jej podjęcie przygotował prezydent Białegostoku.

Nowe miejskie stypendia dla studentów [fot. bialystok.pl]

Nowe miejskie stypendia dla studentów [fot. bialystok.pl]

Celem nowego programu stypendialnego jest wsparcie najlepszych studentów studiujących na uczelniach wyższych mających siedzibę lub filię w Białymstoku. Stypendia będą stanowiły wyraz uznania za wyjątkowe osiągnięcia. Nagroda kierowana jest do tych osób, które wykazują się szczególnymi dokonaniami w działalności naukowej, artystycznej, sportowej, społecznej czy wolontariacie.

Średnia ocen studenta ubiegającego się o stypendium - w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku - nie może być niższa niż 4,3. Natomiast wiek kandydata - nie wyższy niż 26 lat. Liczba stypendiów oraz ich wysokość ustalana będzie przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Uczelnie, które zgłosiły chęć do pracy w komisji stypendialnej to: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - filia w Białymstoku, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie - filia w Białymstoku.

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów są jednym z projektów, który powstał w ramach współpracy radnych prawosławnych z prezydentem.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również