BIA24 - Koniec sezonu grzania, czas na modernizację sieci
Wiadomości

Koniec sezonu grzania, czas na modernizację sieci

2019-05-24 07:58:05
Bia24.pl Koniec sezonu grzania, czas na modernizację sieci
Elektrociepłownia Białystok /fot. mat. pras. Enea Ciepło/

Bez poważnych awarii i bez długotrwałych przerw w dostarczaniu ciepła - Enea Ciepło zakończyła trwający 205 dni sezon grzewczy 2018/2019 w Białymstoku. W trakcie prawie siedmiu miesięcy średnia temperatura powietrza zewnętrznego wynosiła 3 st.C, a ilość tzw. stopniodni wyniosła 3494. Przerwę między sezonami grzewczymi Enea Ciepło wykorzysta na modernizacje infrastruktury ciepłowniczej.

Jak informuje Łukasz Wróblewski, rzecznik spółki Enea Ciepło, w zakończonym właśnie sezonie grzewczym firma realizowała swoją podstawową działalność związaną z dostarczaniem ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej. Białostocka spółka z Grupy Enea dostarczała ciepło około 230 tys. mieszkańców stolicy województwa podlaskiego, tym samym zabezpieczyła aż 75 proc. potrzeb cieplnych mieszkańców Białegostoku. Pozostałe 25% potrzeb cieplnych mieszkańców stolicy województwa podlaskiego pokrywane jest z innych źródeł energii.


Enea Ciepło ogrzewała ponad 3,2 tys. budynków, a wśród nich m.in.: ponad 2 tys. budynków mieszkalnych, ponad 220 budynków, w których mieszczą się szpitale, przychodnie, szkoły, przedszkola czy domy dziecka i ponad 150 budynków handlowych. Enea Ciepło ogrzewała również białostockie dworce, stadiony, hospicja czy domy kultury. Sezon grzewczy oficjalnie zakończył się w ostatnim tygodniu kwietnia.


- Kubatura budynków ogrzewanych przez Eneę Ciepło wynosiła prawie 40 mln m sześć. Dla porównania to tak jakby Enea Ciepło ogrzała w całości niemal pięćdziesiąt Pałaców Kultury i Nauki w Warszawie - informuje Łukasz Wróblewski. - Powierzchnia mieszkalna ogrzewana przez spółkę z Grupy Enea to prawie pięć i pół miliona metrów kwadratowych, czyli 770 pełnowymiarowych boisk piłkarskich, a powierzchnię ogrzewaną użytkową szacuje się na ponad dwa miliony osiemset tysięcy metrów kwadratowych (prawie 400 boisk) - dodaje rzecznik Enea Ciepło.


W Białymstoku funkcjonują dwa systemy dostawy energii cieplnej: pierwszym jest system sieci, gdzie nośnikiem ciepła jest woda (sieci wodne) oraz drugi, gdzie nośnikiem jest para (sieci parowe). 


- Każdego roku realizowane przez Eneę Ciepło inwestycje, a są to głównie modernizacje sieci i węzłów ciepłowniczych, przekładają się na poprawę jakości usługi dostawy ciepła naszym odbiorcom. Systematyczna modernizacja infrastruktury Enei Ciepło wpływa na ograniczenie liczby awarii i przerw w dostawie ciepła. To dzięki realizowanym przez Eneę Ciepło inwestycjom rośnie efektywność energetyczna usługi dostawy ciepła, spadają straty ciepła na przesyle, zużycie energii elektrycznej przez infrastrukturę ciepłowniczą. To wszystko przekłada się również na ograniczenie emisji i pozwala na ograniczenie kosztów - powiedział Wiktor Dulewicz, prezes Enei Ciepło.


Enea Ciepło rozpoczętą przerwę między sezonami grzewczymi wykorzysta na modernizację kolejnych odcinków sieci ciepłowniczej i innej infrastruktury w celu dalszego ograniczania strat i zapewnienia ciągłości dostawy ciepła. Enea Ciepło na ten cel przeznaczy w 2019 r. kwotę 29 mln zł. Przez cały ten okres Enea Ciepło ? jak co roku ? będzie dostarczała ciepło sieciowe na potrzeby podgrzania wody użytkowej, jak również parę dla odbiorców o charakterze produkcyjnym i użyteczności publicznej.

autor BIA24
oprac. hak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej