BIA24 - Jak ważny jest adres pobytu chorego na zwolnieniu lekarskim
Wiadomości

Jak ważny jest adres pobytu chorego na zwolnieniu lekarskim

2019-11-12 07:30:00
Bia24.pl Jak ważny jest adres pobytu chorego na zwolnieniu lekarskim
/wikimedia.org/

Gdy chorujemy, zazwyczaj korzystamy ze zwolnienia lekarskiego. Pamiętajmy, by podczas wizyty u lekarza podać aktualne miejsce przebywania w czasie absencji chorobowej. Jeśli zmiana adresu pobytu nastąpi w trakcie niezdolności do pracy mamy obowiązek poinformować o tym pracodawcę i ZUS w ciągu trzech dni od tej zmiany.

Zdarza się, że w trakcie zwolnienia potrzebujemy opieki innych osób i wyjeżdżamy na czas leczenia do rodziny, dlatego lekarz na zwolnieniu powinien wpisać adres, pod którym będziemy przebywać w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy. 


W przypadku gdy podczas niedyspozycji zdrowotnej zmieniamy miejsce pobytu, powinniśmy poinformować o tym swojego pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ciągu trzech dni od wystąpienia tej okoliczności. Jeżeli nie dopełnimy tego obowiązku, to ZUS będzie wysyłał do nas korespondencję na adres wpisany przez lekarza na zwolnieniu. Wskazanie faktycznego miejsca pobytu w czasie absencji chorobowej umożliwi także przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Jest to istotne, bo nasza nieusprawiedliwiona nieobecność w domu w trakcie kontroli może być przyczyną odebrania prawa do zasiłku chorobowego.


- Kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich ma prawo przeprowadzić nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale również uprawniony pracodawca. Taka kontrola może być wykonywana przez płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.


Pracodawca może skontrolować swojego ubezpieczonego, któremu wypłaca wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, opiekuńczy czy świadczenie rehabilitacyjne. Sprawdzenie może dotyczyć zarówno pracowników, jak i innych ubezpieczonych, na przykład osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia. Kontrola polega na zweryfikowaniu, czy chory podczas zwolnienia wykorzystuje je prawidłowo, tzn. stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. pracuje, remontuje mieszkanie czy wykonuje inne prace, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia.

autor BIA24
hak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej