BIA24 - Erasmus Plus w Zespole Szkół Społecznych przy Fabrycznej 10
Wiadomości

Erasmus Plus w Zespole Szkół Społecznych przy Fabrycznej 10

2019-09-10 11:15:34
Bia24.pl Erasmus Plus w Zespole Szkół Społecznych przy Fabrycznej 10

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji "Fabryczna 10" biorą udział w międzynarodowym programie Erasmus Plus. Unijny projekt wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

Nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych - w ramach akcji KA1 Erasmus+, uczniowie zaś będą rozwijać kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe poprzez praktyczną naukę języka podczas zagranicznych wyjazdów - w ramach akcji KA 2.


Szkolenia dla nauczycieli

W projekcie "Mobilna kadra, mobilni uczniowie - kluczem do (mądrej, nowoczesnej, współczesnej, interaktywnej, ery IT) edukacji" weźmie udział w sumie 10 nauczycieli szkoły, w tym dwie osoby z dyrekcji oraz pracownik administracji.

- Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji językowych pracowników szkoły oraz podniesienie jakości nauczania języka angielskiego na lekcjach i na zajęciach przyrodniczo-matematycznych - mówi Agata Baczewska, koordynatorka projektu w ZSZ przy Fabrycznej 10.

W pierwszym etapie odbędą się dwa szkolenia - w październiku nauczyciele będą uczyć się języka angielskiego w Wielkiej Brytanii, w listopadzie natomiast szkolni angliści wyjadą na kurs metodyczny do Irlandii, którego celem jest unowocześnienie programów nauczania języka.


- Umiejętności te będą wykorzystane następnie podczas pracy z uczniami m.in. przy tworzeniu polsko-angielskich broszur z pojęć, zwrotów i haseł z biologii, chemii, fizyki i matematyki - mówi Agata Baczewska.

W drugim etapie - w styczniu 2020 r. - nauczyciele wezmą udział w wyjazdach do szkół w Hiszpanii i Francji; do szkoły przy Fabrycznej przyjadą natomiast nauczyciel z tych krajów.

- Wyjazdy nastwione są na poznawanie metodyki pracy w szkołach - nasi nauczyciele będę poznawali głównie metody nauczania języków w szkołach partnerskich, z kolei nasi goście chcą poznać metody naszej pracy, dzięki której mamy tak dobre wyniki egzaminów maturalnych ? dodaje Agata Baczewska.

Celem spotkań partnerskich będzie też wypracowanie możliwości kontynuacji współpracy w postaci międzyszkolnych wymian uczniów w następnych latach.

Wiosną 2020, w trzecim etapie projektu pięciu nauczycieli - przyrodników i matematyków weźmie udział w szkoleniu CLIL (równoczesna nauka języka i przedmiotu poprzez konkretne tematy i zagadnienia) na Malcie.

- Celem tych szkoleń jest wprowadzenie do programu nauczania nowych metod prowadzenia zajęć, co w połączeniu z przygotowanymi na tym etapie broszurami powinno zachęcić uczniów do nauki tych przedmiotów - mówi Agata Baczewska.

Projekt szkoleń realizowany jest ze środków programu operacyjnego PO WER.


Partnerska nauka i wymiana doświadczeń

Erasmus + to dla uczniów szkoły przy Fabrycznej 10 szansa nie tylko na zawieranie nowych znajomości z młodymi ludźmi z całej Europy. W ramach akcji KA2, szkoła bierze udział w projekcie "Liczy się każda kropla" - wymiana dobrych praktyk. Od września 2019 i do końca sierpnia 2021 będzie go realizowało sześć szkół z Czech, Włoch, Łotwy, Litwy, Polski i Hiszpanii. 

- W tym czasie odbędzie się jedno spotkanie tylko dla nauczycieli i sześć tygodniowych wymian uczniów w wieku 13-18 lat do krajów partnerskich, biorących udział w projekcie ? mówi koordynatorka projektu Agata Ratkiewicz. - Nasz projekt skupia się na dwóch głównych tematach: pierwszy koncentruje się na miejscu, w którym znajdują się szkoły partnerskie i będzie związany z procesem nauki, zwłaszcza partnerskiego uczenia się. Zachęcamy naszych uczniów, aby byli przewodnikami pokazującymi gościom swoje miasto i okolice. Po wizytach, międzynarodowe zespoły uczniów wydadzą broszury o miastach z informacjami, które otrzymali od swoich partnerskich szkół. Drugi główny temat - "naukowy", związany jest z wodą we wszystkich aspektach - m.in. z jej czystością, oczyszczaniem, dostępnością, życiem w wodzie itp. (woda i środowisko, biologia, chemia). 


Już w październiku nauczyciele wyjadą na spotkanie do Pardubic w Czechach. gdzie z partnerami z innych szkół ustalą szczegóły działań swoich i uczniów na najbliższe miesiące. Pierwszy wyjazd młodzieży planowany jest na luty 2020, kiedy to 24 uczniów ze szkół partnerskich i 12 nauczycieli spotka się w Hiszpanii. 

- Zgodnie z nazwą projektu - wymiana dobrych praktyk - opowiemy sobie nawzajem, co szczególnie wyjątkowego robimy w naszych szkołach, czym chcielibyśmy podzielić się z nauczycielami z innych krajów. ZSZ przy Fabrycznej uczestniczy w programie Erasmus Plus po raz pierwszy.

- Och - będzie się działo w naszych szkołach! - cieszy się dyrektorka szkoły Ewa Drozdowska. - A właściwie już się dzieje i do wymian międzynarodowych dołącza inna forma współpracy miedzy szkołami. Skorzystają wszyscy i uczniowie, i nauczyciele. Czekamy na nowe doświadczenia, a wyzwania organizacyjne mobilizują wszystkich. Mam nadzieję, że te projekty przyniosą wiele uśmiechu wszystkim uczestnikom.

autor BIA24
eve
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej