BIA24 - Łąka kwietna pokryje plac NZS
Wiadomości

Łąka kwietna pokryje plac NZS

2019-05-25 09:01:28
Bia24.pl Łąka kwietna pokryje plac NZS
Ponad półtora hektara łąki zamiast wypalonej słońcem trawy /fot. M. Jakowiak - UM Białystok/

Teoretycznie każde rozwiązanie jest lepsze niż półtorahektarowy wypalony słońcem pusty trawnik. Urząd Miejski postanowił zrobić łąkę kwietną na placu NZS. Pierwotnie nie było tu w planie łąki, były w planie spotkania, pikniki, być może koncerty. Po konsultacjach społecznych władze miasta uznały, że białostoczanie nie chcą tu aktywności ludzkiej, zapewne dlatego wybrały aktywność roślinną.

- Chcemy, by nasze piękne miasto stawało się jeszcze piękniejsze - zapewnia Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku. - Zieleń w mieście, oprócz walorów estetycznych, przynosi też wiele innych korzyści, przede wszystkim przyczynia się do oczyszczania powietrza.


Tak właśnie czyste powietrze i piękne widoki odmienią wygląd placu NZS. Urząd Miejski informuje o tym na swojej stronie internetowej. 

Na początku przyszłego tygodnia - po podpisaniu umowy na wykonanie zadania z Fundacją "Łąka" - zaczną się prace przy tworzeniu łąki kwietnej na placu. Najpierw zostanie zdjęta darń z całego terenu, później nastąpi pryzmowanie i wywóz darni. Po spulchnieniu i nawiezieniu dodatkowej ziemi można już będzie wysiać nasiona. Ma to nastąpić na przełomie maja i czerwca. Jeśli nic nie przeszkodzi i plon się powiedzie, wyrośnie nam w centrum miasta pole słonecznikowe przemieszane z roślinami jednorocznymi. Pole to będzie otoczone zieleńcem o szerokości około 5 metrów. Cały plac ma powierzchnię 1750 m kw.


Plac NZS - 1 lipca 2018 - PlacArtowo - tworzenie sztuki na placu /fot. archiwum Bia24/


Czy wizja kolorowej, słonecznikowej łąki odmieni centrum miasta? Zobaczymy pod koniec lata. Zanim to nastąpi, z pewnością nikt obcy na plac NZS nie wejdzie, żeby nie daj Boże nie podeptać zasianych roślin. Później zresztą także wydaje się logiczne, że raczej nikt tam po tej łące nie będzie się pałętał i niszczył wypielęgnowanych traw. 


Dodajmy jeszcze, że na obrzeżach placu - od strony Parku Centralnego i bloku mieszkalnego staną dwa eksperymentalne "zielone przystanki", czyli przystanki komunikacji miejskiej obsiane roślinami. 


Na początku tego roku władze miasta przeprowadziły konsultacje społeczne wśród mieszkańców w sprawie zagospodarowania placu NZS. Pytania dotyczyły perspektywy zamknięcia placu dla ruchu samochodowego bądź też ograniczenia ruchu i wykorzystania tego miejsca do organizacji imprez plenerowych, wystaw, spotkań, koncertów. Z prawie półtora tysiąca uczestników konsultacji - 85 proc. opowiedziało się za niewprowadzaniem żadnych zmian w organizacji ruchu kołowego na placu. Teraz władze miasta uznały, że jest to równoznaczne ze zgodą zorganizowanie w tym miejscu łąki kwietnej.


Plac NZS - 2 września 2017 - piknik obywatelski /fot. archiwum Bia24/


Jak wszystko to będzie wyglądało na placu NZS? Można porównać, bo pierwsze w Białymstoku łąki kwietne zostały już zasiane. 


Wyrosną w pasach drogowych oraz na działkach gminnych, w pobliżu pasów drogowych. Będą to następujące miejsca: ul. Zwycięstwa (łąka bylinowa o łącznej pow. 4400 m kw.), rondo św. Faustyny Kowalskiej (pole słonecznikowe o pow. 420 m kw.), rondo Witolda Adamowicza (pole słonecznikowe o pow. 1350 m kw.), ul. Piastowska (łąka bylinowa 7000 m kw.), ul. J. K. Branickiego (pola słonecznikowe, zbożowe i rzepakowe, łąka bylinowa - łączna pow. 6580 m kw.), Al. Konstytucji 3 Maja (łąki jednoroczne o pow. 1800 m kw.), ul. gen. S. Maczka (łąka jednoroczna o pow. 3144 m kw.), rondo gen. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego (pole słonecznikowe o pow. 550 m kw.), ul. ks. J. Popiełuszki (łąki bylinowe o pow. ok. 7000 m kw.), Plac Fieldorfa "Nila" (pole słonecznikowe o pow. 660 m kw.), ul. gen. W. Sikorskiego (łąka jednoroczna o pow. 11 750 m kw.), ul. W. Raginisa (pole słonecznikowe, zbożowe i łąka bylinowa - pow. 3500 m kw.), w rejonie ulic kard. S. Wyszyńskiego, J. Waszyngtona i Prezydenta R. Kaczorowskiego (pole słonecznikowe o pow. 1500 m kw.), ul. abp R. Jałbrzykowskiego (łąka jednoroczna o pow. 4806 m kw.), Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (pole słonecznikowe i łąka bylinowa - pow. 6400 m kw.).


Białystok będzie jednym z miast, gdzie powstały łąki kwietne - to m.in. Kraków, Warszawa, Gdańsk.

autor BIA24
Henryk Korzenny
h.korzenny@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej