BIA24 - Wybory przesunięte! To decyzja wojewody
Wiadomości

Wybory przesunięte! To decyzja wojewody

2020-03-26 10:25:28
Bia24.pl Wybory przesunięte! To decyzja wojewody
Źródło: Mohamed Hassan z Pixabay

Chodzi jednak tylko o wybory uzupełniające do rad gmin z województwa podlaskiego.

Wojewoda Podlaski w związku z ograniczeniami, wynikającymi z wprowadzonego przez Ministra Zdrowia zakazu przemieszczania się na terenie kraju, podjął decyzję o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turośl, Rady Gminy Czeremcha i Rady Gminy Rudka na 19 kwietnia 2020 roku - czytamy w komunikacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.


25 marca 2020 roku minister zdrowia wprowadził zakaz, dotyczący przemieszczania się osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem przemieszczania się m.in. w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, wykonywania ochotniczo, w tym w ramach wolontariatu, świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.


Zakaz ten obowiązuje do dnia 11 kwietnia 2020 r.


W związku z tym wojewoda, jako organ decydujący o kalendarzu wyborczym w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turośl, Rady Gminy Czeremcha i Rady Gminy Rudka,

postanowił przesunąć datę głosowań. Odbędą się one w pierwszym możliwym terminie nieobjętym zakazem, czyli w dniu 19 kwietnia 2020 r.


autor BIA24
oprac. agsa
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej