BIA24 - Trzech nowych profesorów. Na naszej politechnice
Wiadomości

Trzech nowych profesorów. Na naszej politechnice

2020-04-16 12:57:39
Bia24.pl Trzech nowych profesorów. Na naszej politechnice
Źródło: :Politechnika Białostocka

Grono akademickie Politechniki Białostockiej powiększyło się o trzech nowych profesorów. To Joanna Ejdys, Jarosław Perszko oraz Katarzyna Ignatowicz.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr hab. inż. Joannie Ejdys tytuł profesora nauk społecznych. Postępowanie o nadanie stopnia profesora zostało przeprowadzone przez Radę Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Joanna Ejdys pracowała nad problematyką zaufania do technologii w e-administracji. Obecnie jako prorektor ds. rozwoju odpowiada na Politechnice Białostockiej za wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją. Prof. Ejdys zajmowała się modelami doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania opartych na wiedzy - na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zdobyła stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Doktorat (dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia) obroniła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest absolwentką Politechniki Białostockiej, gdzie na Wydziale Budownictwa I Inżynierii Środowiska zdobyła tytuł magistra za pracę "Prawno-ekonomiczne aspekty redukcji emisji gazów szklarniowych". Joanna Ejdys kierowała wieloma międzynarodowymi projektami naukowymi, przygotowała szereg ekspertyz dotyczących współpracy uczelni z otoczeniem, doradza także w gremiach społeczno-gospodarczych. Związana jest z Wydziałem Inżynierii Zarządzania PB, gdzie pełniła funkcje prodziekana ds. nauki, a później dziekana. Obecnie kieruje programem MBA Executive na WIZ PB.Prezydent RP nadał stopień profesora sztuki dr hab. Jarosławowi Perszko. To uznany artysta - rzeźbiarz, performer, autor obiektów intermedialnych, twórca scenografii dla filmu, teatru dramatycznego i lalkowego, a także aktywny działacz kulturalny. Postępowanie toczyło się przed Radą Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.Jarosław Perszko ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu pełnił funkcję asystenta prof. Adolfa Ryszki w Zakładzie Rzeźby. Od 1997 roku pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Przez wiele lat kierował Katedrą Architektury Wnętrz, od 2016 jest prorektorem ds. studenckich Politechniki Białostockiej. Prowadzi zajęcia z rzeźby, modelowania i działań przestrzennych na Wydziale Architektury. Współpracuje także z Wydziałem Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Od wczesnych lat 90. artysta nieprzerwanie prowadzi swoją pracownię w Hajnówce. Jego sztuka ma swoje korzenie nie tylko w specyfice medium rzeźbiarskiego, ale i w miejscu pochodzenia artysty - podlaski/puszczański krajobraz ukształtował jego rozumienie sztuki w równym stopniu co edukacja artystyczna.


Wystawy indywidualne i grupowe Jarosława Perszko prezentowane były w czołowych instytucjach kulturalnych w Polsce i na świecie. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu oraz w kolekcjach prywatnych we Francji, Szwecji, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W ubiegłym roku prof. Perszko wyróżniony został Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".


Trzecią osobą z belwederską profesurą jest Katarzyna Ignatowicz (tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych). Postępowanie o nadanie stopnia profesora zostało przeprowadzone przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.Katarzyna Ignatowicz na Politechnice Białostockiej uzyskała tytuł magistra inżyniera w specjalności urządzenia i instalacje sanitarne. Stopień naukowy doktora habilitowanego zdobyła w 2013 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.


Prof. Katarzyna Ignatowicz jest autorem i współautorem ponad 130 referatów, rozdziałów w monografiach oraz publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Kierowała realizacją dwóch projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.


Prof. Ignatowicz aktywnie prowadzi badania, realizuje projekty zakończone zgłoszeniami patentowymi i wdrożeniami związane z problematyką gospodarki ściekowej i odpadowej na terenach rolniczo-przemysłowych. Zasada użyteczności zawsze stanowiła główny motywator realizowanych przez nią prac badawczo-rozwojowych. 


Za swoją działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną prof. Katarzyna Ignatowicz była wielokrotnie nagradzana oraz odznaczona.


autor BIA24
agsa
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej