BIA24 - Samorządy bliżej podziału milionów na odbudowę
Wiadomości

Samorządy bliżej podziału milionów na odbudowę

2021-04-08 09:15:37
Bia24.pl Samorządy bliżej podziału milionów na odbudowę
Marszałek Artur Kosicki uczestniczył w spotkaniu z premierem /fot. M. Duchnowski UMWP/

Samorządy będą włączone do komitetu monitorującego wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy. Zadeklarował to premier Mateusz Morawiecki podczas środowego (7.04) spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Radą Dialogu Społecznego i samorządowców z województw. W spotkaniu brał udział marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

- Otrzymamy 24 mld euro w formie bezzwrotnych grantów i 34 mld euro w ramach pożyczek. Nasz kraj w sytuacji pocovidowej potrzebuje impulsu inwestycyjnego. Tu i teraz - podkreślił Mateusz Morawiecki. - Dlatego w ramach KPO musimy zaangażować środki w projekty, które szybko przełożą się na poprawę jakości życia, ochrony zdrowia, stanu gospodarki.


Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ma naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa, przywrócić odporność gospodarek Unii Europejskiej i przygotować wspólnotę państw na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Aby skorzystać z tych środków, Polska musi opracować Krajowy Plan Odbudowy, w którym wskaże zakres reform koniecznych do odbudowy. Rząd polski ma czas na przedłożenie Komisji Europejskiej Krajowego Planu Odbudowy do końca kwietnia 2021 roku. 2 kwietnia zakończyły się w kraju konsultacje społeczne dotyczące KPO.


Projekt tego dokumentu obejmuje aspekty, które mają stymulować inwestycje, wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Koncentruje się wokół pięciu obszarów. Są to: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona, inteligentna mobilność. Celem głównym KPO jest zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy.


O przebiegu środowego spotkania i ustaleniach informował Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Premier Morawiecki zadeklarował uwzględnienie części postulatów strony społecznej. Samorządy mają być włączone do komitetu monitorującego, który będzie nadzorował wdrażanie KPO. To - jak podkreślił wiceminister Buda - wyjście naprzeciw samorządowcom, którzy apelowali o to, by mieć wpływ na rozdział środków z KPO.


Swoje propozycje do planu przedstawiały również regiony. Województwo Podlaskie przygotowało listę ponad 30 projektów, o wartości 5,5 mld złotych.


- Finansowane będą kamienie milowe. Reformy krajowe dopiero przełożą się na wdrażane inwestycje - wyjaśnił wiceminister Waldemar Buda.


Jak poinformował wiceminister, uzgodniono zwiększenie środków na na kolej, w tym kolej regionalną, zwiększone będą środki na rzecz wzmacniania szpitalnictwa i całej infrastruktury szpitalnej oraz więcej funduszy ma zasilić rolnictwo. - Z 900 mln do ponad 2 mld euro, więc będzie to mniej więcej 9-10 procent KPO na rolnictwo - informował wiceminister Buda. 


Waldemar Buda odniósł się też do obaw części samorządowców i polityków opozycji, że środki z unijnego Funduszu Odbudowy mogą być niesprawiedliwie dzielone, z pominięciem tych gmin, powiatów czy regionów, które nie sympatyzują z obecną władzą. - Tutaj nie ma pola do jakiejkolwiek uznaniowości. Podlegamy kontroli ze strony zarówno Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, jak i Komisji Europejskiej - powiedział wiceminister.


autor BIA24
Henryk Korzenny
h.korzenny@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej