BIA24 - Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku
Wiadomości

Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

2020-11-25 19:08:51
Bia24.pl Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku
foto. plasticseurope.org

Na monitorach w autobusach, tramwajach i kolejach dojazdowych w różnych regionach Polski, m.in. w Białymstoku, wyświetlane są animowane spoty pt. "Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku". To jednocześnie hasło przewodnie kampanii edukacyjno - społecznej prowadzonej przez Fundację PlasticsEurope Polska.

Prowadzona od kilku lat przez Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społeczna pt. "Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku" przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu. Spoty reklamowe emitowane są w aglomeracjach w całej Polsce, m.in. w Białymstoku.


Problem złej jakości powietrza w Polsce, szczególnie dotkliwy w okresie jesienno - zimowym, od dłuższego czasu obecny jest w świadomości publicznej. Europejskie statystyki wskazują, że Polska należy do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, ponadto znajduje się w czołówce krajów z najwyższym odsetkiem przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz z domowych palenisk i kotłowni. Duży udział ma tu naganne zjawisko spalania odpadów w piecach, a świadomość negatywnych skutków, takich praktyk, wydaje się być w społeczeństwie ciągle bardzo niska, mimo nieustannej obecności tematu smogu w mediach.


Odpady tworzyw sztucznych tzw. plastiki, są często spalane w przydomowych piecach i kotłowniach ze względu na wysoką wartość opałową tego materiału, ale w obecnym systemie gospodarowania odpadami w Polsce nie ma racjonalnego uzasadnienia dla takiego postępowania. Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. Należy więc uświadomić sobie, że potencjalne znikome korzyści (ewentualna oszczędność opału) nie mogą być żadnym argumentem w zestawieniu z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia odpadów, zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska.


źródło: Ekorum

autor BIA24
sak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej