BIA24 - Odprawa głuszców białoruskich
Wiadomości

Odprawa głuszców białoruskich

2020-10-16 12:42:39
Bia24.pl Odprawa głuszców białoruskich
Odprawa głuszców w Kuźnicy /fot. KAS-SG/

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej z polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy mieli okazję odprawiać niecodziennych podróżnych. Z Białorusi przyjechało bowiem do Polski 14 głuszców.Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej z polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy mieli okazję odprawiać niecodziennych podróżnych. Z Białorusi przyjechało bowiem do Polski 14 głuszców.

Siedem kur i siedem kogutów pochodzi z hodowli głuszców znajdującej się w nieodległej Puszczy Nalibockiej na Białorusi. Te dzikie ptaki kupiło Nadleśnictwo Głęboki Bród do prowadzonego od 2013 roku przez nadleśnictwo Ośrodka Hodowli Zachowawczej Głuszców.


Głuszce to wyjątkowy i piękny gatunek kuraków. Ptaków chronionych w Polsce i większości krajów europejskich, będących na granicy wyginięcia. Podejmuje się działania ochronne w kilku miejscach w Polsce i za granicą, aby zachować ten gatunek. Jednym z najważniejszych działań jest hodowla tych ptaków i wsiedlanie osobników do środowiska przyrodniczego. W Polsce liczbę głuszców określa się na poziomie około 600 ptaków, a w Puszczy Augustowskiej ich populację szacuje się na około 40-50 osobników.


Nadleśnictwo Głęboki Bród od 2017 roku realizuje projekt "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in-situ i ex-situ w Puszczy Augustowskiej". Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i ze środków Funduszu Leśnego. Projekt potrwa do końca 2021 roku. Celem projektu jest długookresowa ochrona głuszca poprzez prowadzenie czynnych działań ochronnych w środowisku (in-situ) oraz prac hodowlanych w istniejącym od 2013 roku Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców w Nadleśnictwie Głęboki Bród (ochrona ex-situ).

Bia24.pl Odprawa głuszców białoruskich
Bia24.pl Odprawa głuszców białoruskich
Bia24.pl Odprawa głuszców białoruskich
autor BIA24
hak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej