BIA24 - Nowy rozkład jazdy BKM rodzi protesty
Wiadomości

Nowy rozkład jazdy BKM rodzi protesty

2020-08-31 09:41:40
Bia24.pl Nowy rozkład jazdy BKM rodzi protesty
Nowy rozkład jazdy obowiązuje od soboty 29 sierpnia 2020 /fot. M. Jakowiak UM Białystok/

Jeszcze na dobre nie wszedł w życie, a już mamy protest i petycję w sprawie zmian w rozkładzie jazdy autobusów Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Petycja dotyczy autobusów dojeżdżających do zakładów pracy w Fastach. Nowe rozkłady jazdy obowiązują od soboty 29 sierpnia.

"Zwracamy się do podjęcia działań mających na celu dostosowanie rozkładu jazdy autobusu linii 7 do czasu pracy ludzi korzystających z tej linii" - czytamy w petycji skierowanej do zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej przez stowarzyszenie Miasto Mieszkańców.


Jak piszą autorzy petycji, chodzi o autobus linii nr 7, "z którego korzysta wielu ludzi pracujących w Fastach". Przed zmianą autobus odjeżdżał z przystanku na ul. Przędzalnianej w kierunku centrum miasta o 16.06, po zmianie odjazd jest o godz. 16. Miasto Mieszkańców uważa po tej zmianie "nie ma możliwości by pracując do godz. 16 zdążyć na ten autobus". Dlatego stowarzyszenie postuluje, by przywrócić godziny kursowania do stan sprzed zmiany. 


- Wbrew pozorom, wielu ludzi korzysta właśnie z komunikacji miejskiej, by dostać się do pracy, i BKM powinien dostosować rozkład do stanu faktycznego. Białystok jest miastem o dobrze rozwiniętej sieci komunikacji miejskiej i komunikacja ta powinna być dostępna dla jak największej liczby mieszkańców - uważa Bogusław Koniuch, reprezentujący stowarzyszenie Miasto Mieszkańców w tej sprawie. 


Bogusław Koniuch podkreśla, że autobus linii 7 odjeżdżający z Przędzalnianej jest autobusem ważnym z punku widzenia interesu publicznego, gdyż odwozi ludzi z pracy i do pracy. 


- Ten autobus jest zawsze pełny pasażerów, a przesunięcie godziny odjazdu na 16.00 spowoduje, że będzie woził powietrze - uważa Bogusław Koniuch. 


Również Stowarzyszenie w swojej petycji zwraca również uwagę, że "poranny rozkład jazdy ma poważne mankamenty czasowe. Dlatego postulujemy, by pozostawić poranne odjazdy (6.30 do 8.30) w kierunku Fast tak jak było do tej pory. Również popołudniowe odjazdy (15.30 do 16.30) w kierunku ul. Branickiego pozostawić tak jak było przed zmianą.


Petycja stowarzyszenia Miasto Mieszkańców to drugi protest w sprawie nowego rozkładu jazdy BKM. Wcześniej, w sprawie planowanej zmiany w kursowaniu autobusów linii nr 3 protestowali mieszkańcy Kleosina. Chodziło o to, że BKM zaplanował skrócenie tej linii tak, że nie autobus nr 3 nie dojeżdżał do Kleosina, lecz kończył bieg na nowej pętli autobusowej naprzeciwko jednostki wojskowej - przy ul. Feliksa Filipowicza. Po interwencji wójta gminy Juchnowiec Kościelny (w granicach której leży Kleosin) BKM zdecydował się pozostawić w nowym rozkładzie jazdy połączenie linii nr 3 do Kleosina. 

autor BIA24
Henryk Korzenny
h.korzenny@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej