BIA24 - Nowe zasady leczenia koronawirusa. Nie ma już szpitali jednoimiennych
Wiadomości

Nowe zasady leczenia koronawirusa. Nie ma już szpitali jednoimiennych

2020-09-16 13:53:59
Bia24.pl Nowe zasady leczenia koronawirusa. Nie ma już szpitali jednoimiennych
fot. Karol Zalewski/BIA24.pl

Szpital MSWiA wraca na dawne tory. Na dawne - czyli jeszcze te sprzed pandemii. Wszystkie poradnie, wszystkie oddziały działają tu już normalnie. Przyjmowani są pacjenci, wykonywane operacje i zabiegi. Jest to możliwe dzięki decyzji wojewody, która mówi, że MSWiA przestaje być szpitalem jednoimiennym. Z kolei ta decyzja była możliwa, bo ministerstwo zdrowia opracowało nową strategię walki z koronawirusem.

Jak tłumaczy Anna Dzierszko, rzeczniczka wojewody podlaskiego, w związku z prowadzonymi przygotowaniami do przeciwdziałania i zwalczania skutków ewentualnej drugiej fali epidemii, wypracowanymi rekomendacjami Zespołu do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19, Minister Zdrowia wyznaczył w Polsce 9 szpitali wielospecjalistycznych, w tym jeden w województwie podlaskim - Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego.


W ramach strategii, zostały opracowane trzy poziomy zabezpieczenia szpitalnego w odniesieniu do pacjentów z podejrzeniem/ zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.


- Szpital MSWiA w Białymstoku został wskazany przez Ministra Zdrowia jako szpital trzeciego poziomu zabezpieczeń, w którym zostaną zabezpieczone, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, świadczenia w zakresie: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia oraz inwazyjne leczenia zespołu wieńcowego z uwzględnieniem 10% wskaźnika łóżek respiratorowych - wymienia Anna Dzierszko. - Celem zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w innych zakresach mieszkańcom województwa podlaskiego Wojewoda Podlaski wydał stosowne decyzje.


I tak świadczenia w zakresie okulistyki, ginekologii i położnictwa, neonatologii, neurologii oraz nefrologii zostały zabezpieczone w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, z zakresu opieka ogólnopsychiatryczna dla dorosłych i hemodializoterapia w Samodzielnym Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, w zakresie hemodializoterapii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zapewnia realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w następujących zakresach: neurochirurgia, chirurgia naczyniowa, kardiochirurgia, trombektomia mechaniczna w udarze niedokrwiennym mózgu.


Szpitale, które posiadają w swoich strukturach oddziały zakaźne zabezpieczają świadczenia zdrowotne dla pacjentów z podejrzeniem / zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 wraz z łóżkami do intensywnej terapii. Pozostałe szpitale (bez oddziałów zakaźnych) z tzw. I poziomu zabezpieczą miejsca dla osób z podejrzeniem zakażenia wirusem.


autor BIA24
Agata Sawczenko
a.sawczenko@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej