BIA24 - Nabór do terytorialsów. Zawodowych! Kandydaci będą przyjmowani we wtorek
Wiadomości

Nabór do terytorialsów. Zawodowych! Kandydaci będą przyjmowani we wtorek

2020-02-13 10:04:26
Bia24.pl Nabór do terytorialsów. Zawodowych! Kandydaci będą przyjmowani we wtorek
Źródło: Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

Będzie sprawdzanie sprawności fizycznej, a potem test wiedzy. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej chce poszerzyć swoje szeregi.

We wtorek 18 lutego odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 1

Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Oferta skierowana jest do żołnierzy

rezerwy w korpusach: oficerskim, podoficerskim i szeregowych.


Kwalifikacje odbędą się od godz. 9 w kompleksach wojskowych przy ul.

Kawaleryjskiej 70 w Białymstoku oraz przy ul. Wojska Polskiego w Suwałkach.Kandydaci powinni zabrać ze sobą: dowód osobisty, książeczkę wojskową, CV, świadectwa potwierdzające wykształcenie, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy), strój sportowy oraz obuwie na zmianę, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej, w przypadku kandydatów z innych służb dodatkowo ostatnia opinia służbowa oraz

akt mianowania na ostatni posiadany stopień.

Cała dokumentacja powinna być przedstawiona w wersjach oryginalnej oraz kopii.

Podczas kwalifikacji ochotnicy przejdą egzamin sprawności fizycznej, a ci, którzy go

ukończą, także rozmowę kwalifikacyjną.


Oferta dotyczy służby w pododdziałach zlokalizowanych w Białymstoku, Hajnówce, Łomży i Suwałkach.


autor BIA24
agsa
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej