BIA24 - "Liczy się każda kropla" - unijny projekt w białostockiej szkole
Wiadomości

"Liczy się każda kropla" - unijny projekt w białostockiej szkole

2020-03-18 12:46:23
Bia24.pl "Liczy się każda kropla" - unijny projekt w białostockiej szkole

W lutym uczniowie i nauczyciele szkoły wrócili z pierwszej wymiany w ramach projektu, realizowanego z programu Erasmus +. Młodzież przygotowuje się do kolejnych działań, które szkoła podejmie po zakończeniu przerwy w działalności, spowodowanej koronawirusem.


Rozszerzenie wiedzy na temat wody, jej roli w przyrodzie i życiu człowieka oraz ochrona światowych zasobów wodnych - taki jest cel projektu "Liczy się każda kropla".


Projekt realizowany jest od września 2019 do końca sierpnia, a uczestniczy w nim

sześć szkół z Czech, Włoch, Łotwy, Litwy, Polski i Hiszpanii.- Rozpatrujemy ciekawy temat wody w każdym jego aspekcie - m.in. stanu czystości wody, jej dostępności, sposobów oczyszczania, życia w wodzie, roli wody na przestrzeni wieków oraz ekologii, turystyki i sportów wodnych - mówi Agata Ratkiewicz, koordynatorka projektu w ZSZ przy Fabrycznej 10. - W ten sposób chcemy zachęcić uczniów do rozwijania współpracy w zakresie rozszerzania wiedzy, odpowiedzialności, ale także aktywnego podejścia do ochrony zasobów wodnych. 


Do tej pory szkoła z Fabrycznej podjęła szereg działań w ramach projektu. Pierwsza mobilność 


Do najważniejszych należy pierwszy, lutowy wyjazd sześciu uczniów i dwóch nauczycieli do szkoły w Hiszpanii. Wcześniej uczniowie przygotowali prezentację na temat naszego regionu i film video o swojej szkole, które przedstawili w Hiszpanii. Uczestniczyli w ice-breakers, czyli aktywnościach pozwalających przełamać lody między uczestnikami wymiany oraz w bogatym programie zajęć.- To spotkanie (ice-breakers) najbardziej mi się podobało - uważa Pola Sajewska z kl. VIII SP. - Wszyscy byli bardzo otwarci i pomocni. Ciekawe było obserwowanie różnic w charakterze i sposobie zachowania się różnych narodowości.


Jej koleżanka z klasy - Helena Kociniak - dodaje:  - Myślę, że wiele z tych znajomości będzie kontynuowanych także po zakończeniu projektu. Jestem też pod wrażeniem bardzo dobrej organizacji zajęć. 


W hiszpańskim mieście Caceres, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO uczestnicy poznawali historię dystrybucji wody pitnej w mieście, tworzyli też audioprzewodnik dla turystów. Zwiedzali okolice miasta i aktywnie spędzali czas z młodzieżą z pozostałych krajów, biorących udział w projekcie. Elizę Baczewską z I LO interesowało, co dla uczniów z innych krajów znaczy przewodnie hasło projektu "Every Drop Counts" (Liczy się każda kropla). - Okazuje się, że jest ono bardzo różnie rozumiane. Ja sama dzięki tej wizycie zrozumiałam powagę problemu ilości wody pitnej na świecie. Na miejscu poznałam też wiele aspektów związanych z wodą, np. od strony rozrywkowej - żeglugi, czy ekologii, tj. sposobów gospodarowania wodą. Jestem szczęśliwa, że mogłam w tym uczestniczyć - mówi Helena Kociniak.Wiedza, języki i znajomości 


Nauczyciele mieli okazję obserwować postępy umiejętności językowych uczniów, którym sprzyjały bezpośrednie interakcje z innymi uczestnikami.


- Wyraźnie poprawiła się płynność, a także pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym - ocenia Kirk Palmer, rodowity Amerykanin, nauczyciel konwersacji języka angielskiego na Fabrycznej. - Kolejna korzyść to pomysły praktycznych zajęć czy planów lekcji, związanych z tematem "woda", które będą mogły być przeprowadzone w różnych krajach partnerskich i upowszechniane za pośrednictwem internetu. Podczas spotkania roboczego nauczyciele z wszystkich krajów oceniali mocne i słabsze strony projektu.


- Do mocnych stron należy integracja europejska i międzykulturowa, współpraca, rozwijanie umiejętności językowych oraz tematyka projektu, która skłania do refleksji i konkretnych działań w kontekście zmieniającego się klimatu, co wpływa na niedobór wody na świecie - mówi Diana Truchanowicz, nauczycielka języka angielskiego. - Zagrożeniem mogą być problemy komunikacyjne i przez to brak motywacji do pracy. Z drugiej strony udział w projekcie i poznanie ludzi z różnych krajów może tą motywację zwiększyć i skutkować nawet wieloletnimi przyjaźniami.


Inne działania, jakie podejmowała szkoła w ramach projektu to m.in. lekcje o wodzie dla klas szkoły podstawowej, przygotowane przez starszych kolegów, czy szkolne akcje informacyjne i plakatowe. Duże zainteresowanie uczniów wzbudziła styczniowa debata oxfordzka "Lepiej pić wodę z kranu czy kupowaną w butelkach", która skłaniała do refleksji nad tym, jak ważne jest picie wody i jej jakość.Kontynuacja - po przerwie


Wiele kolejnych szkolnych planów pokrzyżowała konieczność zamknięcia szkół z powodu epidemii koronawirusa. 


- 19 marca przy okazji obchodów Pierwszego Dnia Wiosny i Światowego Dnia Wody planowaliśmy m.in. wręczyć każdemu uczniowi naszej szkoły ekologiczne bidony na wodę, aby promować oszczędzanie wody i zdrowy tryb życia - wymienia Agata Ratkiewicz. - Młodzież i nauczyciele, którzy byli w Hiszpanii mieli opowiedzieć o swoich wrażeniach, a uczennice I LO - o Światowym Dniu Wody. Niestety ze względu na epidemię musimy przełożyć tę uroczystość.

Pod znakiem zapytania stoi też kolejny, kwietniowy wyjazd na Łotwę. 


- Sytuacja na dzień dzisiejszy jest bardzo poważna - mówi Agata Ratkiewicz. - Czekamy na decyzję Agencji Narodowych szkół partnerskich, co w tej sytuacji robić. Młodzież się nie poddaje, kontaktuje się przez internet i planuje działania związane z najbliższą mobilnością na Łotwę, przewidzianą na koniec kwietnia. 

autor BIA24
agsa
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej