BIA24 - FOTO. Nowi konsultanci wojewódzcy: w dziedzinach pielęgniarstwa ratunkowego i psychologii klinicznej
Wiadomości

FOTO. Nowi konsultanci wojewódzcy: w dziedzinach pielęgniarstwa ratunkowego i psychologii klinicznej

2021-04-07 10:56:46
Bia24.pl FOTO. Nowi konsultanci wojewódzcy: w dziedzinach pielęgniarstwa ratunkowego i psychologii klinicznej
fot. PUW

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powołał na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego - po raz kolejny - Urszulę Jakubowską. Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychologii klinicznej został Aleksander Waś. Oboje będą pełnili funkcję konsultantów przez 5 lat.

Urszula Jakubowska jest pielęgniarką koordynującą pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Pododdziału Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Jest pielęgniarką specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa, anestezjologii i intensywnej opieki, pielęgniarstwa ratunkowego oraz epidemiologicznego.


Aleksander Waś jest psychologiem w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Pracuje także w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.


Do głównych zadań konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia należy:


- realizacja zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta;

- nadzór nad merytoryczną stroną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego;

- udział w pracach komisji i zespołach powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej.

Bia24.pl FOTO. Nowi konsultanci wojewódzcy: w dziedzinach pielęgniarstwa ratunkowego i psychologii klinicznej
Bia24.pl FOTO. Nowi konsultanci wojewódzcy: w dziedzinach pielęgniarstwa ratunkowego i psychologii klinicznej
Bia24.pl FOTO. Nowi konsultanci wojewódzcy: w dziedzinach pielęgniarstwa ratunkowego i psychologii klinicznej
autor BIA24
oprac. agsa
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej