BIA24 - Dziś ostatni dzień na złożenie podania do szkoły średniej
Wiadomości

Dziś ostatni dzień na złożenie podania do szkoły średniej

2020-07-10 11:23:24
Bia24.pl Dziś ostatni dzień na złożenie podania do szkoły średniej
Źródło: pixabay.com

To już ostatni moment na decyzję. Tegoroczni ósmoklasiści muszą ją podjąć dziś do godz. 15.

Do IV LO jest już 862 chętnych, a miejsc zaledwie 232. Jeszcze więcej kandydatów na uczniów ma VI LO - bo aż 1025 na 202 miejsca. Są jednak szkoły, gdzie liczba chętnych nie przekracza liczby miejsc. To pocieszające - bo właśnie tu mogą znaleźć miejsce ci, którzy nie dostaną się do szkoły pierwszego wyboru.


Czas na złożenie podań do wymarzonych szkół średnich tegoroczni maturzyści mają tylko do godziny 15, dziś. Wniosek składa się elektronicznie, przez internet, ale trzeba go później jeszcze wydrukować i wrzucić do specjalnej urny czy skrzynki - powinny być one ustawione przed każdą szkołą.Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:


15 czerwca - 10 lipca - termin na złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły,


31 lipca - 4 sierpnia - termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie (zamianę szkół, do których będą kandydować),


12 sierpnia - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły,


13-18 sierpnia - termin na potwierdzenie chęci nauki w danej szkole poprzez złożenie w niej oryginału świadectwa ukończenia podstawówki i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 8-klasisty,


18 sierpnia - ogłoszenie listy uczniów klas pierwszych

autor BIA24
agsa
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej