BIA24 - Drugie laboratorium do testów na koronawirusa rusza dziś. Zrobi nawet 500 testów dziennie
Wiadomości

Drugie laboratorium do testów na koronawirusa rusza dziś. Zrobi nawet 500 testów dziennie

2020-03-30 10:14:10
Bia24.pl Drugie laboratorium do testów na koronawirusa rusza dziś. Zrobi nawet 500 testów dziennie
Rusza laboratorium UMB, które będzie badać próbki pod kątem obecności koronawirusa / Fot. Wojciech Więcko (Medyk Białostocki)

To efekt włączenia się do pomocy nad badaniami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pierwsze laboratorium, w wojewódzkim sanepidzie, działa od 16 marca. Wcześniej wszystkie próbki wysyłane były do Warszawy. Białystok, jako jedyny tak duży ośrodek, najdłużej nie miał swego miejsca do wykonywania testów na koronawirusa.

Wtedy, w połowie marca, w skompletowaniu sprzętu potrzebnego do testów wykrywających koronawirusa pomógł Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Teraz ta sama uczelnia otwiera swoje laboratorium.


Na stronie uczelni możemy przeczytać:


Jak podaje rzecznik uczelni, badania będą wykonywane przez Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej, który posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia specjalistycznej działalności diagnostycznej i leczniczej.


Akademicki Ośrodek posiada duże doświadczenie w analizie genomów wirusowych - to tutaj od wielu lat prowadzona jest identyfikacja oraz genotypowanie chorobotwórczych wirusów, takich jak HPV (wirus brodawczaka ludzkiego), CMV (wirus cytomegalii), HBV (wirus zapalenia wątroby typu B), HCV (wirus zapalenia wątroby typu C), EBV (wirus Epsteina-Barr).


Materiał biologiczny pobrany od pacjentów z podlaskich szpitali z podejrzeniem choroby zakaźnej COVID-19 będzie przyjmowany całodobowo, a testy będą wykonywane w pracy zmianowej. Do badań wykorzystany zostanie "złoty standard" w biologii molekularnej, jakim jest ilościowy PCR w czasie rzeczywistym.


Stanowisko do badania koronawirusa (Wojciech Więcko/Medyk Białostocki)


Analiza trzech genów wirusa SARS-CoV-2 będzie przeprowadzona w oparciu o testy cechujące się bardzo wysoką czułością w celu precyzyjnej diagnostyki wirusa. Na etapie wdrażania metody przepustowość badań zaplanowano na 200 testów dziennie, a docelowo liczba ta wzrośnie do 500 analiz na dzień. Ponadto, nowatorskim podejściem diagnostycznym będzie pogłębiona analiza mutacji wirusa poprzez zastosowanie wysoko przepustowej metody sekwencjonowania nowej generacji NGS (ang. Next-Generation Sequencing).


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku bazując na materiale biologicznym pozyskanym od pacjentów testowanych na obecność SARS-CoV-2 i kolekcjonowanym w specjalnie przygotowanym do tego Biobanku rozpocznie badania naukowe dotyczące sekwencjonowania genomu SARS-CoV-2 z regionu Podlasia pogłębione o analizę zmian mutacyjnych powstających nieodzownie wraz z rozwojem pandemii. Ponadto, Uczelnia wraz z Akademickim Ośrodkiem podejmuje działania zmierzające ku opracowaniu nowego testu w kierunku SARS-CoV-2 opierając się przy tym na innowacyjnych zdobyczach technologicznych od niedawna funkcjonujących w świecie nauki. Nowa metoda genetyczna umożliwi wykrycie wirusa w znacznie krótszym czasie - ok. 20 minut. Aplikacje technologiczne zaadoptowane przez badaczy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mogą mieć ogromne znaczenie w szybkiej, niezmiernie czułej i wysoce specyficznej diagnostyce SARS-CoV-2. Nowy test genetyczny będzie bowiem w stanie znacznie wcześniej zidentyfikować zainfekowane osoby niż miało to miejsce dotychczas.


Równocześnie naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku będą pracowali nad molekularną charakterystyką wirusa, co będzie stanowiło podstawę do opracowania skutecznych szczepionek i nowych terapii przeciwwirusowych. Aby prowadzić badania w sposób bezpieczny, do analiz wykorzystany zostanie wyizolowany materiał genetyczny wirusa. Izolacja i przechowywanie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 możliwe będzie dzięki Biobankowi UMB, który opracuje procedury właściwej pracy z materiałem biologicznym na każdym etapie badania.


Laboratorium do testów na obecność koronawirusa (Wojciech Więcko/Medyk Białostocki)


Analizy całych genomów wirusa pozwolą na monitorowanie dynamiki mutacji tego patogenu wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Ponadto, dzięki ocenie różnic, jakie potencjalnie mogą wystąpić wśród poszczególnych szczepów SARS-CoV-2, możliwe będzie dokładne przebadanie procesu transferu wirusa w społeczeństwie oraz śledzenie ścieżki prawdopodobnych mutacji.


Ponadto Uniwersytet Medyczny w Białymstoku już niedługo rozpocznie realizację i koordynację zakrojonego na skalę ogolnopolską projektu pt. "Przeprowadzenie analizy genomu wirusa SARS-CoV-2 oraz genomu pacjentów z COVID-19 w celu opracowania zestawu genetycznych markerów określających osobniczą wrażliwość na zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2 i ciężkość przebiegu COVID-19".


autor BIA24
oprac. na podstawie Medyk Białostocki (Wojciech Więcko)
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej