BIA24 - Dotacje na zmianę ogrzewania. Można otrzymać do 5 tys. zł
Wiadomości

Dotacje na zmianę ogrzewania. Można otrzymać do 5 tys. zł

2020-08-02 08:43:01
Bia24.pl Dotacje na zmianę ogrzewania. Można otrzymać do 5 tys. zł
Archiwum BIA24 / foto. K. Zalewski/

Miasto Białystok ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku. W praktyce chodzi zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Polega to na:

- podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,

- zainstalowaniu ogrzewania gazowego,

- zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,

- zainstalowaniu ogrzewania olejowego,

- zainstalowaniu pomp ciepła.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne. Wnioskodawcy będą zobowiązani do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie. Dotacje będą przyznawane do 45 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, do kwoty 5 tys. zł. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 3 sierpnia do 10 września 2020 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.


Mieszkańcy zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu mogą składać deklaracje:

- w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul. Słonimska 1, w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek 8-17, w pozostałych dniach tygodnia 7.30-15.30,

- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

- elektronicznie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej Identyfikator ePUAP: UMwB. Adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka.

Spośród tych, którzy złożą deklaracje, wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym (właściwy formularz, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, podpis, załączniki) i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego - redukcja emisji CO2 i emisji pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów są dostępne na stronie  www.bip.bialystok.pl

.


Wysokość kwoty przeznaczonej w budżecie Białegostoku na 2020 rok na dotacje do zadań dotyczących ochrony środowiska, realizowanych na zasadach określonych w programie Ograniczania Niskiej Emisji, wynosi 225 tys. zł.


autor BIA24
eve
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej