BIA24 - 300 plus. Już można składać wnioski
Wiadomości

300 plus. Już można składać wnioski

2020-07-01 08:53:54
Bia24.pl 300 plus. Już można składać wnioski
Źródło: pixabay.com

Warto to zrobić od razu, jeśli chcemy dostać pieniądze na szkolną wyprawkę jeszcze we wrzesniu.

Złożenie wniosku o 300 zł wyprawki dla ucznia (Dobry Start) w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli jednak wniosek złożymy później (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.


Z programu "Dobry Start" rodzice dzieci w wieku szkolnym korzystają już od kilku lat. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparcie przeznaczone jest dla 4,6 miliona uczniów.


Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.


Wniosek może złożyć rodzic dziecka lub opiekun prawny. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

  

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.


Bia24.pl 300 plus. Już można składać wnioski
autor BIA24
oprac. agsa
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej