BIA24 - 105 mln zł postojowego na kontach przedsiębiorców i ubezpieczonych
Wiadomości

105 mln zł postojowego na kontach przedsiębiorców i ubezpieczonych

2020-07-08 09:28:53
Bia24.pl 105 mln zł postojowego na kontach przedsiębiorców i ubezpieczonych

Wciąż można się ubiegać o świadczenie postojowe. Dotychczas kwota tego wsparcia, wypłaconego mieszkańcom województwa podlaskiego wyniosła prawie 106 milionów złotych. Łącznie oddziały ZUS w województwie podlaskim zrealizowały ponad 54 tysiące wypłat.

Świadczenie postojowe to jedno z rozwiązań wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej. Zaraz po zwolnieniu z opłacania składek to najpopularniejsza forma wsparcia finansowego realizowana przez ZUS. Wypłaty świadczenia postojowego rozpoczęły się 15 kwietnia. W województwie podlaskim zrealizowano już 54 tys. przelewów na kwotę ok. 106 mln zł. 


- Świadczenie trafiło do osób prowadzącym działalność gospodarczą i tych pracujących na umowach cywilnoprawnych. Oddział ZUS w Białymstoku 7 lipca wypłacił kolejną transzę, która znalazła się na kontach prawie czterystu osób w naszym regionie - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. 


Wciąż można składać wnioski o świadczenie postojowe. Zgodnie z przepisami mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Od 24 czerwca można je składać już tylko elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Na stronie internetowej www.zus.pl znajduje się instrukcja jak krok po kroku wypełnić i złożyć taki dokument przez PUE ZUS.


O świadczenie mogą starać się przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, których dotknęły finansowe skutki pandemii koronawirusa. Żeby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki.


- W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jednym z warunków ubiegania się o to świadczenie jest spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Czyli załóżmy, że przedsiębiorca składa pierwszy wniosek o postojowe w lipcu, to w czerwcu jego przychód musi być o co najmniej 15 proc. niższy niż w maju - wyjaśnia Katarzyna Krupicka.


Świadczenie przyznawane jest na wniosek i według obecnie obowiązujących przepisów może być wypłacone maksymalnie trzy razy. Jeśli chcemy wystąpić o kolejne postojowe, musimy wypełnić odpowiedni druk RSP-CK lub RSP-DK i złożyć go elektronicznie poprzez PUE ZUS. 


- We wniosku zainteresowany uzyskaniem świadczenia stwierdza, że jego sytuacja materialna nie uległa poprawie. Kolejna wypłata świadczenia może być przekazana na jego konto nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia. Postojowe można również otrzymać po raz kolejny, nawet jeśli między pierwszym a drugim wnioskiem była np. miesięczna przerwa - dodaje Katarzyna Krupicka.


Świadczenie postojowe, co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Natomiast w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

autor BIA24
hak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej