BIA24 - Starodruki Książnicy Podlaskiej na wystawie w Ratuszu
Kultura i rozrywka

Starodruki Książnicy Podlaskiej na wystawie w Ratuszu

2019-12-11 09:05:19
Bia24.pl Starodruki Książnicy Podlaskiej na wystawie w Ratuszu
Jeden ze starodruków prezentowanych na wystawie /fot. mat. pras. Muzeum Podlaskiego/

14 starodruków z kolekcji Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w tym pierwsze wydanie "Pieśni nabożnych" Franciszka Karpińskiego z 1792 roku, można będzie oglądać w białostockim ratuszu. Starodruki zostaną zaprezentowane w ramach wystawy "Księgi pożyteczne?" Druki Oficyny Supraskiej, organizowanej przez Muzeum Podlaskie. Wernisaż 13 grudnia 2019 roku o godz. 18 w białostockim Ratuszu, a wystawę można oglądać do 16 lutego 2020 roku.

Wystawa poświęcona jest historii drukarni OO Bazylianów w Supraślu, działającej w latach 1695-1803. Na ekspozycji zobaczymy wydane w niej książki, znajdujące się obecnie w zbiorach: Biblioteki Muzeum Podlaskiego, Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego i Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego.


Dorobek wydawniczy oficyny supraskiej uznano za istotny historycznie i kulturowo. Wydawano prace o tematyce religijnej i liturgicznej, teksty maryjne, zbiory modlitw, życiorysy świętych. Wśród tytułów, które opuściły prasy drukarskie w Supraślu, znajdziemy rozprawy z prawa kanonicznego, zbiory pieśni, kolęd, pastorałek, mowy pogrzebowe, poradniki, a nawet libretta modnych wówczas w Europie oper. Są też powieści, poezja świecka i drobne utwory teatralne.


Bazylianie suprascy mieli znaczący wkład w upowszechnianie literatury oświeceniowej. W Supraślu drukowano podręczniki, słowniki, poradniki edukacyjne, książki historyczne i geograficzne a także wydawnictwa o tematyce rolniczej i ogrodniczej.


Od 1772 roku oficyna supraska wydawała książki dla staroobrzędowców - wyznawców starego obrządku prawosławnego. Druki dla starowierów wydawano w języku cerkiewnosłowiańskim i były to najczęściej przedruki ksiąg moskiewskich sprzed 1654 roku.


W 1784 roku prasy drukarskie opuściło pierwsze wydanie w języku polskim powieści Jonathana Swifta Podróże kapitana Guliwera. Kilka lat później, bo w 1792 roku wydany został w dwóch nakładach śpiewnik religijny Franciszka Karpińskiego, polskiego poety i publicysty epoki oświecenia, "Pieśni nabożne".


Scenariusz wystawy: Beata Wilczewska

autor BIA24
oprac. hak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej