BIA24 - #PORADY PRAWNE. Jak realizować kontakty z dziećmi w czasach epidemii
Extra

#PORADY PRAWNE. Jak realizować kontakty z dziećmi w czasach epidemii

2020-03-31 10:38:51
Bia24.pl #PORADY PRAWNE. Jak realizować kontakty z dziećmi w czasach epidemii
Na zdjęciu Eliza Korsak, adwokat

Dzieci nie chodzą do placówek edukacyjnych. Nie mogą spotykać się z rówieśnikami. Muszą pozostawać w domach. Do tego często pojawia się problem, że rodzic z którym zamieszkują na co dzień nie pozwala na kontakt z drugim rodzicem, uzasadniając to epidemią koronawirusa. Czy jest to słuszna argumentacja?

Ewa Sokólska, dziennikarz: Epidemia koronawirusa wywołuje negatywne skutki praktycznie w każdej sferze naszego życia. Dla dzieci tym większe, jeśli rodzice pozostają w konflikcie i wykorzystują epidemię jako podstawę do niewykonywania kontaktów uregulowanych orzeczeniem sądu. Czy epidemia faktycznie stanowi przeszkodę w realizacji kontaktów dzieci z rodzicem, któremu nie została powierzona codzienna opieka?


Eliza Korsak, adwokat: - Żadne orzeczenie sądu (wyrok rozwodowy lub postanowienie w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem) nie przewidziało tak wyjątkowej sytuacji. Pozostaje zatem kierowanie się zdrowym rozsądkiem, a w szczególności dobrem dziecka oraz jego zdrowiem.


Każdy rodzic jest zdolny do sprawowania opieki nad własnym dzieckiem w czasie choroby, jak również epidemii. Pozostawanie w domu, ograniczenie do minimum opuszczania mieszkania, dbanie o higienę nie wydaje się być sytuacją niemożliwą do zrealizowania rodzicowi, który nie sprawuje codziennej opieki nad dzieckiem. Uniemożliwianie zatem realizacji kontaktów w takiej sytuacji jest nadużywaniem władzy rodzicielskiej.


Jeśli ograniczenie kontaktu z rodzicem jest zasadne, np. w sytuacji gdy dany rodzic miał styczność z osobą potencjalnie zarażoną, jak wówczas postąpić? Czy zakazanie kontaktu dziecka z tym rodzicem będzie również źle widziane?


- W takiej sytuacji należy kierować się dbałością o zdrowie pociechy i o ile kontakt osobisty nie byłby wskazany, należy go zastąpić inną, bezpieczną formą kontaktów, np. rozmowy telefoniczne, wideokonferencje. Z pewnością nie powinno to polegać na całkowitej alienacji dziecka od rodzica.


Mówiliśmy o sytuacji, kiedy te kontakty zostały uregulowane orzeczeniem sądu, a co jeśli rodzice dopiero się rozstali i jeden z nich w ogóle nie widzi się z dzieckiem? Jakie możliwości prawne ma taki rodzic?


- To kwestia indywidualna, zależna od tego czy zostało już zainicjowane postępowanie sądowe, czy w ogóle nie. Jeśli sprawa jest już w sądzie, zawsze dany rodzic może złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania postępowania, o ile nie uczynił tego w piśmie inicjującym postępowanie. W takim wniosku może opisać niewłaściwe zachowanie byłego partnera, który utrudnia realizację kontaktów z dzieckiem. Z kolei jeśli nie ma założonej sprawy sądowej, należy zbierać dowody na okoliczność utrudniania kontaktów z dzieckiem przez byłego partnera i taką sprawę zainicjować.  


autor BIA24
eve
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej