BIA24 - Ubezpieczenie dobrowolne dla uczniów do 20. roku życia - swoboda wyboru
Dom i zdrowie

Ubezpieczenie dobrowolne dla uczniów do 20. roku życia - swoboda wyboru

2020-10-05 15:11:50
Bia24.pl Ubezpieczenie dobrowolne dla uczniów do 20. roku życia - swoboda wyboru

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego podnoszony jest zawsze temat ubezpieczenia. Wcześniej standardem było opłacanie składki u wychowawcy klasy, który następnie przekazywał te środki ubezpieczycielowi. Od kilku lat można natomiast samodzielnie wybrać ubezpieczenie dla własnego dziecka, dopełnić wszystkich formalności przez Internet, a po podpisaniu umowy mieć pełny dostęp do świadczeń gwarantowanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Materiał Partnera

Najważniejsze aspekty ubezpieczenia szkolnego


Klauzula - ubezpieczenie szkolne z Compensy stanowi część zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie jej wytyczne dostosowane są do realnych potrzeb, uwzględniają wiele sytuacji, które mogą być konsekwencjami NNW. Co istotne, takie ubezpieczenie:

  - jest dobrowolne - swoboda wyboru dotyczy możliwości zapoznania się również z ofertami innych towarzystw ubezpieczeniowych, porównania proponowanych warunków i dobrania wersji optymalnej;

  - opłacasz raz w roku - podobnie jak w przypadku dawnych ubezpieczeń opłacanych w szkole, tutaj również jedna coroczna składka wystarczy, aby objąć ochroną jedno lub więcej dzieci;

  - działa całą dobę - niezależnie od tego, czy dane zdarzenie ma miejsce w szkole, czy poza szkołą, w tym również w dni wolne od nauki, ochrona ubezpieczeniowa działa nieustannie; odpowiedzialność Compensy rozpoczyna się wraz z wpłatą pierwszej składki;

  - dotyczy leczenia oraz rehabilitacji - całkowity lub częściowy zwrot kosztów poniesionych z tytułu leczenia kosztów NNW, a także kosztu rehabilitacji oraz zabiegów związanych z powrotem do zdrowia;

  - jest dostosowane do obecnych czasów - ubezpieczyciel zadbał między innymi o to, aby ochrona dotyczyła nie tylko dziecka, lecz również jego komputera i urządzeń elektronicznych, które obecnie stanowią źródło licznych zagrożeń.


Co jeszcze przemawia za skorzystaniem z tej formy ubezpieczenia i dlaczego jego zakres przewyższa znacznie wersję znaną sprzed lat? Poniżej kilka przykładów.


Odszkodowanie za złamaną rękę, pobyt w szpitalu, rehabilitację


W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej działa skuteczny system, usprawniający składanie wniosków o odszkodowania, uzyskiwanie środków należnych z tytułu ubezpieczenia, dochodzenia roszczeń.


Po pierwsze, standardem jest sprawne rozpatrywanie wniosków oraz wypłacanie należnych świadczeń i odszkodowań. Maksymalny okres to 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nieszczęśliwym wypadku lub innym zdarzeniu objętym umową z ubezpieczycielem, w praktyce przy braku przeciwwskazań świadczenia wypłacane są znacznie szybciej.


Ponadto, jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku konieczne jest leczenie szpitalne, ubezpieczyciel zwraca dzienny koszt pobytu w szpitalu do łącznej kwoty 2000 zł (według stawki 35 zł/dzień).


Co więcej, jeżeli następstwem zajścia jest konieczność korzystania z szeroko pojętej rehabilitacji, w tym określonych zabiegów rehabilitacyjnych, można liczyć na zwrot kosztów w kwocie od 4000 do 8000 zł, zależnie od wysokości składki ubezpieczenia.


Komfort i bezpieczeństwo przez cały rok


Polisa obejmuje nie tylko rok szkolny, lecz cały rok kalendarzowy, odpowiednio 365 lub 366 dni. W tym czasie dziecko chodzi do szkoły, ale też uprawia sport, wyjeżdża na wakacje, a jeżeli jest starsze ? często przebywa poza domem. Codzienna ochrona ubezpieczeniowa to spokój zarówno dla niego, jak też dla rodziców. Warto poznać najnowsze dostępne rozwiązania.


Autorem artykułu jest Zdrowie bez kolejki

autor BIA24
hak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej