BIA24 - Uniwersytet docenia chemików
Wiadomości
Uniwersytet docenia chemików
2017-05-19 10:27:49
Bia24.pl Uniwersytet docenia chemików
foto. UwB/ prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. Adam Hulanicki, prof. Zbigniew Galus, prof. Krzysztof Winkler.

Uniwersytet w Białymstoku przyzna dwa tytuły doktora honoris causa dwóm wybitnym chemikom. Tytuły otrzymali prof. prof. Zbigniew Galus oraz Adam Hulanicki.

Zarówno prof. Zbigniew Galus, jak i prof. Adam Hulanicki to uczeni światowej sławy, którzy mieli ogromny wpływ na rozwój studiów chemicznych i badań naukowych na Uniwersytecie w Białymstoku. Obaj od początku wspierali Instytut Chemii UwB swoim doświadczeniem dydaktycznym i naukowym. Zaangażowali się w prowadzenie pierwszych prac magisterskich zrealizowanych na kierunku chemia, a później byli promotorami i recenzentami wielu następnych. Mieli ogromny wpływ na tematykę badawczą, podejmowaną w takich dziedzinach jak chemia analityczna i elektrochemia.


Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa na wniosek Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB.