BIA24 - Ponad milion złotych na odnowę zabytków. Urząd przyjmuje zgłoszenia
Wiadomości

Ponad milion złotych na odnowę zabytków. Urząd przyjmuje zgłoszenia

2019-01-10 12:43:58
Bia24.pl Ponad milion złotych na odnowę zabytków. Urząd przyjmuje zgłoszenia
źródło: Wschodzący Białystok

Miasto ogłosiło nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Termin przyjmowania zgłoszeń mija z końcem stycznia.

W 2018 roku prezydent Białegostoku zawarł 12 umów dotacyjnych, na łączną kwotę

1 mln 178 tys. zł.


"Dzięki tym dotacjom odnowiono m.in.: fasady budynków nr 17 w pierzei zachodniej i nr 5A w pierzei południowej Rynku Kościuszki, drzwi kamienicy z końca XIX w. przy ul. Ciepłej 1, sgraffit stroje męskie i logo WPT-O z 1973 r. na wykuszu klatki nr 2 budynku wielorodzinnego przy Alei Józefa Piłsudskiego 30, elewację kamienicy przy ul. Lipowej 28 i przy ul. Elektrycznej 8 oraz schody na terenie kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku." - wymienia białostocki magistrat.


Sgraffit stroje męskie i logo WPT-O z 1973 r. na wykuszu klatki nr 2 budynku wielorodzinnego przy Alei Józefa Piłsudskiego 30 /źródło: Wschodzący Białystok/


W budżecie miasta na rok 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przeznaczono 1 mln 200 tys. zł. Wnioski o dotacje można składać do 31 stycznia. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników wskazanych we wniosku. Wśród nich jest też całkowity kosztorys prac. Dotacja może zostać udzielona w wysokości do 75 proc. nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.


Ocena merytoryczna wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach dokonywana będzie w skali od 0 do 100 punktów w oparciu o specjalne kryteria (np. czas powstania zabytku, autentyczność i wpływ zabytku na tożsamość kulturową miasta, dostępność zabytku, stosowanie materiałów i rozwiązań zgodnych ze sztuką konserwatorską). Formularz dostępny jest na stronie internetowej Wschodzącego Białegostoku.


autor BIA24
sak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej