BIA24 - Maciej Biernacki zwolniony z WORD-u
Wiadomości

Maciej Biernacki zwolniony z WORD-u

2019-02-09 11:48:26
Bia24.pl Maciej Biernacki zwolniony z WORD-u

Nowy dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zwolnił swojego zastępce likwidując jego stanowisko. Maciej Biernacki, uważa, że decyzja o wypowiedzeniu mu umowy ma błędy i swoich praw zamierza dochodzić przed sądem.

Przez ostatnie lata ośrodkiem ruchu kierowali partyjni działacze. Do grudnia szefem WORD-u był Michał Frejno (PSL) prywatnie zięć prezesa powiatowych struktur ludowców. Po przegranych wyborach dyrektor WORD złożył legitymację partyjną, natomiast Jan Kaczan zrezygnował z prezesury. Nowym dyrektorem ośrodka został Przemysław Sarosiek (PiS).


Biernacki (do niedawna związany z Platformą Obywatelską, dziś jest radnym niezależnym) swoje stanowisko objął po Zbigniewie Nikitorowiczu, gdy ten został powołany na zastępcą prezydenta Białegostoku. Zgodnie z prawem, zwolnić radnego można tylko za zgodą rady miasta lub przenieść go na inne stanowisko (na tych samych warunkach płacowych). W tym przypadku takich procedur nie zastosowano i dlatego Maciej Biernacki swoich praw zamierza dochodzić przed sądem.


Oświadczenie Przemysława Sarosieka, dyrektora WORD-u:

"Z dniem 7 lutego br. zgodnie z kompetencjami dyrektora WORD w Białymstoku, zmieniłem wewnętrzny regulamin organizacyjny, czego skutkiem jest m.in. likwidacja stanowiska zastępcy dyrektora ośrodka. Maciejowi Biernackiemu, który zajmował to stanowisko zaproponowałem rozwiązanie umowy o pracę na podstawie porozumienia stron z dłuższym niż wynika z jego stażu pracy - trzymiesięcznym - okresem wypowiedzenia, bez obowiązku świadczenia pracy. Odmówił przyjęcia tych warunków. Decyzja o zmianach organizacyjnych i personalnych w ośrodku to efekt kilkutygodniowej analizy pracy białostockiego WORD. Uznałem, że aby poprawić sytuację finansową ośrodka trzeba zwiększyć przychody i zredukować niepotrzebne koszty. Tym ostatnim jest nadmiar osób zarządzających ośrodkiem. Do kierowania tak niedużym zespołem, jaki ma WORD (42 osób) nie potrzeba aż dwóch dyrektorów. Od pierwszego dnia pracy moim celem jest, by białostocki WORD był ośrodkiem pierwszego wyboru. Chciałbym, aby jak najwięcej kandydatów na kierowców szkoliło się i zdawało egzaminy właśnie tu, dlatego, że uważają to miejsce za przyjazne, ale też dające pewność, że ich umiejętności zostaną rzetelnie sprawdzone. Ośrodek musi skutecznie pracować nad podniesieniem bezpieczeństwa na drogach, lepszym wyszkoleniem dla kierowców i bezpieczeństwem pieszych. Do tego musi współpracować z wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za te zadania. Na realizację tych celów nie będę szczędził sił i środków. W mojej ocenie sprawy wewnętrzne ośrodka - a już zwłaszcza liczba nim osób zarządzających - to sprawa mniej istotna. Jeszcze w tym miesiącu zaproszę Państwa na konferencję prasową, na której przedstawię w jaki sposób WORD Białystok będzie realizował swoje zadania, o których mówiłem powyżej w roku 2019."autor BIA24
eve
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej