BIA24 - Działa już infolinia dla rolników poszkodowanych przez suszę
Wiadomości

Działa już infolinia dla rolników poszkodowanych przez suszę

2018-07-10 16:36:43
Bia24.pl Działa już infolinia dla rolników poszkodowanych przez suszę
źródło: Wrota Podlasia

Wszyscy, którzy mają pytania dotyczące szacowania szkód zaistniałych w wyniku suszy mogą już od dzisiaj (10 lipca) skorzystać ze specjalnie uruchomionej infolinii. Na pytania odpowiadać będą m.in. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

Pod numer 85 74 39 672 można dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Przy telefonie dyżurują przedstawiciele instytucji wojewódzkich, zaangażowanych w działania związane z usuwaniem skutków suszy. Obsługa infolinii wchodzi w zakres zadań powołanej 4 lipca przez Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Komisji Wojewódzkiej do koordynacji działalności komisji gminnych powołanych do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody wyrządzone przez niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym suszę. W jej skład wchodzą przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Podlaskiej Izby Rolniczej, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.


Do zadań Wojewódzkiej Komisji należy:

- Koordynacja prac komisji gminnych,

- Nadzór nad przestrzeganiem zasad i metodyki szacowania szkód, zgodnie z ustalonymi procedurami,

- Weryfikacja prac komisji gminnych ds. szacowania szkód,

- Udzielanie informacji i wyjaśnień komisjom gminnym i rolnikom w sprawach dotyczących przeprowadzania szacunku szkód.


autor BIA24
eve
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej