BIA24 - Dekomunizacja: ludowcy z dziurawą pamięcią
Wiadomości

Dekomunizacja: ludowcy z dziurawą pamięcią

2018-02-12 19:21:25
Bia24.pl Dekomunizacja: ludowcy z dziurawą pamięcią
Działacze PSL i tablica do zdekomunizowania /fot. H. Korzenny/

Od awantury o słowa i pojęcia zaczyna się praktyczna część dekomunizacji pomników i tablic istniejących w przestrzeni publicznej. "Ośmieszanie dekomunizacji", a do tego hasło "zdekomunizować głupotę polityczną" - to wyraz oburzenia działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy nie chcą "dekomunizować" tablicy zawieszonej na budynku siedziby PSL w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza. Uważają, że zapisane na niej określenie "ludowa Ojczyzna" nie odnosi się do nazwy Polska Rzeczpospolita Ludowa, nazwy jednoznacznie wskazującej twór komunistycznego reżimu.

Wykaz 21 pomników i tablic, które mogą być uznane za propagujące system totalitarny, przedstawił w ubiegłym tygodniu wojewoda podlaski. To nie jest lista obiektów do dekomunizacji. Jak informowała wówczas rzecznik wojewody podlaskiego Anna Idźkowska, to tylko miejsca wskazane przez samorządy na prośbę wojewody. Widocznie coś w tych pomnikach i napisach musiało zaniepokoić gminnych urzędników, skoro wybrali właśnie te, a nie inne. 


W mediach lista 21 pojawiła się w minionym tygodniu, dzisiejsza reakcja działaczy PSL jest pierwszą, jaką prezentują właściciele miejsc wskazanych do dekomunizacji. O co chodzi?


LUDOWA OJCZYZNA 


Tablica jest zamontowana na gmachu siedziby obecnych władz wojewódzkich PSL. Napis na niej brzmi: "W 90-tą rocznicę zorganizowanego ruchu ludowego, w hołdzie jego organizatorom i działaczom, którzy życie swoje poświęcili walce o niepodległą, sprawiedliwą i ludową Ojczyznę. Ludowcy Białostocczyzny, Białystok 1985". Tablicę odsłonięto w roku 1985 z inicjatywy ówczesnego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Dla tych, którzy nie wiedzą bądź nie pamiętają: ZSL to była partia chłopska, partia koncesjonowana, czyli zaakceptowana przez rządzącą w PRL partię o nazwie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. 


Tablica na budynku przy ul. Sienkiewicza 22 /fot. H. Korzenny/


ZSL razem ze Stronnictwem Demokratycznym to były dwie partie "koalicyjne", które razem z PZPR budowały wspólnie realny socjalizm typu sowieckiego. Sojusz ten polegał na tym, że ZSL i SD uznawały bezwzględnie, że PZPR jest "przewodnią siłą narodu", jest ucieleśnieniem partii komunistycznej i to PZPR rządzi, a ZSL i SD współrządzą. Dzięki tej "koalicji" realizował się w praktyce komunistyczny dogmat o "sojuszu robotniczo-chłopskim", tzn. PZPR była partią robotniczą, ZSL chłopską, zaś SD partią inteligencji pracującej. Z demokracją nie miało to nic wspólnego, a w latach 80. (czyli po "Solidarności") sojusz ten służył już tylko do legitymizacji komunistycznego reżimu, który Polaków trzymał na uwięzi coraz mniej "realnego" socjalizmu. 


Dodać jeszcze wypada, że w roku 1985, gdy ZSL odsłaniał tablicę upamiętniającą 90 lat "zorganizowanego ruchu ludowego", w Polsce panował ten sam reżim wojskowy, który w grudniu 1981 roku wprowadził stan wojenny, zdelegalizował wszystkie demokratyczne i niezależne organizacje, jakie powstały po sierpniu 1980 roku. Koncesjonowany ZSL przypomniał sobie o rocznicy ruchu ludowego w środku najczarniejszej nocy lat 80. w Polsce - kraju zniewolonym, niedemokratycznym, rządzonym przez komunistów, podległym w każdym praktycznie aspekcie życia politycznego i gospodarczego związkowi sowieckiemu. 


LUDOWA PAMIĘĆ 


Po tym przypomnieniu - oto dzisiejsze słowa działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii, która jest kontynuatorem PRL-owskiego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. PSL nie chce, by tablica była usuwana. Prezes ludowców w Podlaskiem Stefan Krajewski na briefingu odczytuje trzy definicje słowa "ludowy", odwołuje się do Słownika języka polskiego. Uważa, że określenie to dotyczy wsi i chłopów, a zwłaszcza ich tradycji, ludu jako grupy społecznej składającej się z robotników i chłopów; oznacza też przeznaczenie czegoś dla ogółu społeczeństwa.


Prezes Podlaskiego PSL tłumaczy znacznie słowa "ludowy" /fot. H. Korzenny/


- Ogólny, powszechny, masowy, publiczny, obywatelski, społeczny - to są synonimy słowa "ludowy". Nie ma zgody na to, by analfabeci polityczni, analfabeci historyczni dochodzili do głosu - mówił Krajewski. - Za chwilę okaże się, że wszystko, co zawiera w nazwie słowo "ludowe" jest kojarzone z totalitaryzmem, z komunizmem. Na co nie ma zgody - dodał.


SOCJALISTYCZNA FRAZEOLOGIA


Kto żył w PRL, kto rozumiał znaczenie wypowiadanych wówczas słów - musi zaprotestować. Na tablicy widnieje określenie będące w owych czasach stałym związkiem frazeologicznym - "ludowa ojczyzna" oznaczało tylko i wyłącznie "Polska Ludowa", "Polska Rzeczpospolita Ludowa". W 1985 roku nikt nie miał wątpliwości, że w słowach zapisanych na tablicy o "walce o ludową Ojczyznę" chodziło o walkę o "Polskę Ludową" O tę "Polskę Ludową", w imię której mordowano działaczy podziemia niepodległościowego; w imię której sfałszowano wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku, by wygrali je komuniści; w imię której zniszczono niezależne Polskie Stronnictwo Ludowe "Mikołajczykowskie".