BIA24 - Białystok - Grodno: sztuka bez granicy
Wiadomości

Białystok - Grodno: sztuka bez granicy

2018-06-12 15:22:42
Bia24.pl Białystok - Grodno: sztuka bez granicy
Dzieci podczas zajęć warsztatowych /fot. A. Sienkiewicz/

Dzieli je tylko 60 kilometrów, ale dzieli je także granica państwa. Dzieci z Grodna i Białegostoku - mieszkają blisko siebie, ale trudno im się zbliżyć. Próbują im w tym pomóc autorzy projektu "Białystok-Grodno. Sztuka na styku granic". Po pierwszych zajęciach są już pierwsze sukcesy.

- Moja największa satysfakcja i radość, gdy po pierwszym dniu z dziećmi szliśmy ulica Wiktorii na białostockich Bojarach. I widziałam, jak dziewczęta z Grodna szły razem z naszymi dziećmi z Białegostoku trzymając się za ręce na przemian: Białystok, Grodno, Białystok, Grodno - tak mówi o swoich wrażeniach Anna Łuszyńska z fundacji Polska Pomoc, współorganizatora projektu.


Dwa najważniejsze cele stawiają sobie organizatorzy tych spotkań: integracja i edukacja. Integracja dzieci, które mówią tym samym językiem i edukacja kulturalna młodzieży po obu stronach granicy, dzieci, które mają całkowicie odmienne standardy nauczania w swoich szkołach. 


Uczestnicy pierwszych warsztatów w Białymstoku /fot. A. Sienkiewicz/


Projekt realizuje Muzeum Podlaskie w Białymstoku, we współpracy z białostocką Fundacją Polska Pomoc, która na co dzień wspiera Polaków z Białorusi. Projekt wspiera finansowo Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest edukacja kulturalna i integracja dzieci z Białegostoku z ich rówieśnikami uczącymi się języka polskiego, mieszkającymi na co dzień w Grodnie. Zajęcia z rzeźby, animacji, podróżnicze, fotograficzne, scenograficzno-teatralne i inne prowadzą doświadczone i cenione osoby aktywne na polu edukacji kulturalnej i artystycznej w Białymstoku. 


Piętnaścioro dzieci z Grodna w wieku 10-14 lat przyjeżdża do Białegostoku, do piętnastki dzieciaków mieszkających w Białymstoku - do października, gdy kończy się projekt, dzieci spotkają się w sumie sześć razy na weekendowe zajęcia. Finał pod koniec października - wystawa prac przygotowanych podczas zajęć warsztatowych. 


Zajęcia warsztatowe /fot. A. Sienkiewicz/


- Wszystkie działania staną się impulsem do rozważań nad współczesnym znaczeniem słów "sztuka na styku granic", "pamięć", rozumianych jako dziedzictwo kulturowe Polaków z Polski i Białorusi. Projekt ukazuje Białystok i województwo podlaskie jako miejsce z bogatym dziedzictwem oraz o dużym potencjale rozwoju współpracy i edukacji transgranicznej - mówi Anna Łuszyńska.


Kolejne warsztaty zaplanowane są na 7-8 lipca. Tym razem uczestnicy poznają zakątki Podlasia związane z wielokulturowością i bogactwem przyrody. Odwiedzą m.in. Drohiczyn, Grabarkę i Mielnik, a później wezmą udział w zajęciach malarskich.

autor BIA24
Henryk Korzenny
h.korzenny@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej