BIA24 - Białystok - Grodno: sztuka bez granicy
Wiadomości

Białystok - Grodno: sztuka bez granicy

2018-06-12 15:22:42
Bia24.pl Białystok - Grodno: sztuka bez granicy
Dzieci podczas zajęć warsztatowych /fot. A. Sienkiewicz/

Dzieli je tylko 60 kilometrów, ale dzieli je także granica państwa. Dzieci z Grodna i Białegostoku - mieszkają blisko siebie, ale trudno im się zbliżyć. Próbują im w tym pomóc autorzy projektu "Białystok-Grodno. Sztuka na styku granic". Po pierwszych zajęciach są już pierwsze sukcesy.

- Moja największa satysfakcja i radość, gdy po pierwszym dniu z dziećmi szliśmy ulica Wiktorii na białostockich Bojarach. I widziałam, jak dziewczęta z Grodna szły razem z naszymi dziećmi z Białegostoku trzymając się za ręce na przemian: Białystok, Grodno, Białystok, Grodno - tak mówi o swoich wrażeniach Anna Łuszyńska z fundacji Polska Pomoc, współorganizatora projektu.


Dwa najważniejsze cele stawiają sobie organizatorzy tych spotkań: integracja i edukacja. Integracja dzieci, które mówią tym samym językiem i edukacja kulturalna młodzieży po obu stronach granicy, dzieci, które mają całkowicie odmienne standardy nauczania w swoich szkołach.