BIA24 - Pracownicy wiedzą najlepiej
Biznes i Technologie
Pracownicy wiedzą najlepiej
2017-12-21 13:32:59
Bia24.pl Pracownicy wiedzą najlepiej
/foto. BIA24/

Wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia wszystkich pracowników, by jak najefektywniej zarządzać przedsiębiorstwem jest celem unijnego projektu LEAN Management, realizowanego w białostockim Promotechu.

Projekt finansowany jest ze środków funduszu pracy i odejmuje całą załogę firmy. Koncepcja LEAN management, czyli szczupłe zarządzanie, jest jedną z technik zarządzania przedsiębiorstwem, pozwalająca na eliminację rozrzutności w procesach produkcyjnych. 

- Chodzi o zmianę filozofii zarządzania i podejścia do pracy - uświadomienie wszystkim pracownikom, że wszelkie procesy w przedsiębiorstwie są powiązane i od każdego z osobna zależy efekt końcowy - mówi Marek Siergiej, prezes Promotechu. 

Od września, 12 osób - kierowników, mistrzów i technologów z większości działów firmy, od pionu rozwoju po produkcję - uczestniczy w szkoleniach, organizowanych przez zewnętrzną firmę Smart Lean. Menedżerowie z kolei przekazują swoją wiedzę swoim podwładnym - mistrzom i ludziom bezpośrednio zatrudnionym przy produkcji. 

- Głównym warunkiem powodzenia projektu jest jego kompleksowość, objęcie nim wszystkich komórek i pracowników każdego szczebla - mówi Łukasz Staszkiewicz, kierownik produkcji i projektu. - Tylko współdziałanie w ciągłym doskonaleniu procesów produkcyjnych może poprawić wydajność całego przedsiębiorstwa i skrócić czas dostawy produktu do klienta. 

Generalnie założeniem systemu jest wprowadzenie usprawnień w zakładzie poprzez usunięcie zbędnych czynności, które nie wnoszą nic do konkretnej usługi lub produktu, a wydłużają czas ich wykonywania.


Siedem marnotrawstw, czyli siedem grzechów głównych 


- Punktem wyjścia projektu jest potrzeba klienta, który nie powinien płacić za to, za co nie chce, a więc eliminacja wszelkich marnotrawstw, które nie podnoszą wartości produktu klienta - mówi Łukasz Staszkiewicz. - Chodzi też o to, by jak najszybciej zdać sobie sprawę z tych niedociągnięć i przekazać informację o nich jednocześnie do wszystkich komórek, co pozwoli w porę wyeliminować niedociągnięcia i uzupełnić braki.

W systemie LEAN wyodrębniono siedem marnotrawstw, które powodują straty przedsiębiorstw. Są to: oczekiwanie, zbędny transport, zbędny ruch, zbędne przetwarzanie, zapasy, wady (braki, defekty) i nadprodukcja. Celem systemu LEAN jest eliminacja źródeł tego marnotrawstwa. 


W Promotechu np. poprzez ciągłe doskonalenie ustawienia maszyn w oparciu o wiedzę pracowników udało się ograniczyć tzw. zbędny transport, czyli niepotrzebne przewożenie detali między maszynami, co wpłynęło na skrócenie czasu produkcji. Ważnym elementem systemu jest też poprawa komunikacji i przepływu informacji między poszczególnymi szczeblami zarządzania i pracownikami. W tym celu np., na wydziale montażu zawisła tablica, szczegółowo informująca m.in., ile wyrobów gotowych wyprodukowano jednego dnia w odniesieniu do założonego planu. 

- To pokazuje nam czarno na białym - czy udało nam się zrealizować plan, czy też wyprodukowaliśmy za mało produktów; a jeśli są braki - to jak duże, jakie są przyczyny ich powstania i ile czasu potrzeba, by je nadrobić - mówi Krzysztof Grzegorczyk, kierownik działu montażu. - To uświadamia ludziom z każdego stanowiska, że wszystko zależy od nich, a ich codzienna praca bezpośrednio przekłada się na wyniki działu, a co za tym idzie także całej organizacji.


Każdy pracownik jest potrzebny i wykorzystany 


Jak podkreśla Łukasz Staszkiewicz - filarem filozofii LEAN są ludzie zaangażowani w osiągnięcie wspólnego celu. 

- Ważne jest to żeby każdy pracownik miał świadomość, że żadne z działań nie jest ukierunkowane na redukcję zatrudnienia - mówi. - Osoby, których zasób uwolni się w efekcie prowadzonych działań będą przesuwane do zadań, które przekładają się na wartość dodaną przedsiębiorstwa. 

Podstawą funkcjonowania systemu jest czerpanie z wiedzy ludzi zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji, bo to oni wiedzą najlepiej gdzie są punkty krytyczne w procesie. 

- Dlatego tak ważne jest, by pracownicy sami chcieli dostrzegać i komunikować nam te problemy, a rolą kadry zarządzającej jest ich analizowanie i szukanie sposobów rozwiązania -dodaje Łukasz Staszkiewicz. 

Projekt będzie realizowany w Promotechu do kwietnia. Pierwsze efekty stosowania systemu LEAN w firmie będą znane za kilka miesięcy. 

autor BIA24
eve
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej