BIA24 - Podlaska skarbówka najlepsza w kraju
Biznes i Technologie
Podlaska skarbówka najlepsza w kraju
2016-12-28 12:34:37
Bia24.pl Podlaska skarbówka najlepsza w kraju
Źródło:IAS w Białymstoku

Izba Skarbowa w Białymstoku kolejny rok z rzędu wygrała Ranking Izb i Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii izb skarbowych. W swoich kategoriach wygrały także Urzędy Skarbowe w Mońkach i w Suwałkach, a kolejne podlaskie urzędy odebrały wyróżnienia uzyskując bardzo dobrą ocenę swojej pracy.

W rankingu, jak co roku, izby i urzędy skarbowe oceniane były w dwóch kategoriach: skuteczność, czyli prawidłowość wydawanych decyzji podatkowych oraz efektywność, która odzwierciedlała pracowitość urzędów - ich szybkość działania i podejmowania decyzji. Punkty z obu kategorii były sumowane i decydowały o ostatecznym miejscu w klasyfikacji generalnej.

W tym roku, podobnie zresztą jak przed rokiem, pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła Izba Skarbowa w Białymstoku, wygrywając także w obu kategoriach szczegółowych, czyli w skuteczności i efektywności. Od kilku lat białostocka Izba Skarbowa znajduje się w ścisłej czołówce rankingu. Powodem do radości jest także fakt, iż wyróżnionych zostało rekordowo dużo urzędów skarbowych z województwa podlaskie. Wśród małych US najlepszym urzędem w kraju został Urząd Skarbowy w Mońkach, który podobnie jak przed rokiem uplasował się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej i w kategorii skuteczności oraz otrzymał wyróżnienie w kategorii efektywności. W kategorii urzędów średnich zwycięzcą klasyfikacji generalnej został Urząd Skarbowy w Suwałkach, który ponadto zdobył drugie miejsce w kategorii efektywność. Wśród dużych US bardzo dobrze wypadły dwa białostockie urzędy skarbowe - Pierwszy US w Białymstoku zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz drugie miejsce w kategorii skuteczności. Natomiast Drugi US w Białymstoku w kategorii skuteczności okazał się najlepszy w kraju. Sukcesy w rankingu odnotowały także: Urząd Skarbowy w Grajewie (wyróżnienie w klasyfikacji generalnej urzędów małych i trzecie miejsce w kategorii efektywność), Urząd Skarbowy w Sokółce (wyróżnienie w klasyfikacji generalnej urzędów małych i drugie miejsce w kategorii skuteczność), Urząd Skarbowy w Łomży (wyróżnienie w klasyfikacji generalnej urzędów średnich), Urząd Skarbowy w Siemiatyczach (pierwsze miejsce w kategorii efektywność wśród urzędów małych) oraz Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku (wyróżnienie w kategorii skuteczność w gronie urzędów wyspecjalizowanych).


***

W rankingu posługiwano się jeszcze nazwą Izba Skarbowa w Białymstoku. Przypominamy, że w związku z ogłoszeniem z dniem 2 grudnia 2016 r. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, z dniem 2 grudnia 2016 r. Izba Skarbowa w Białymstoku przekształciła się w Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.



autor BIA24
oprac.eve
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej