BIA24 - Barter SA Wielkim Modernizatorem 2015
Biznes i Technologie
Barter SA Wielkim Modernizatorem 2015
2016-12-27 11:10:15
Bia24.pl Barter SA Wielkim Modernizatorem 2015
/BIA24/

Białostocki Barter SA, dystrybutor i sprzedawca materiałów energetycznych, znalazł się na wysokiej pozycji w konkursie Wielcy Modernizatorzy 2015 Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

To czwarta edycja konkursu, do którego dane zebrała i przeanalizowała Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wyniki konkursu ogłoszono w listopadzie 2016, a jego laureatami są największe polskie firmy handlowe, które miały największe odpisy amortyzacyjne w latach 2013-2014, przychody powyżej pół mil zł, ponad 10 tys. zysku netto i dodatnią wartość kapitału. 

Spośród 39729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2015 uzyskało 101 firm handlowych. Według organizatorów - firma, która dokonuje dużych odpisów amortyzacyjnych, wiele inwestuje, unowocześniając w ten sposób Polskę i Europę.

Barter z odpisami amortyzacyjnymi w kwocie 21 mln zł zajął wysokie, 32. miejsce w rankingu.

- Działamy na niełatwym rynku handlu i dystrybucji m.in. materiałów energetycznych LPG, LNG oraz nawozów, więc ten awans to dla nas duży sukces - mówi Bogdan Rogaski, prezes Barter SA. - Cieszymy się, że działania zarządu spółki oraz jego starania są doceniane w zewnętrznych, obiektywnych rankingach.

Barter SA inwestuje głównie w majątek trwały - maszyny, urządzenia, środki transportu oraz szeroko pojętą infrastrukturę. Część tych inwestycji ma charakter innowacyjny.

- Jest to szczególnie ważne dla naszych międzynarodowych kontrahentów, którzy cenią sobie rzetelność i wiarygodność Barteru oraz doceniają nowoczesną infrastrukturę logistyczną - dodaje Bogdan Rogaski. - Ten awans to dla nich sygnał, że firma jest stabilna i dynamicznie się rozwija, a hasło "Działamy z energią" to nie tylko slogan.   

Instytutu Europejskiego Biznesu prowadzi konkurs Wielki Modernizator od 2012 r. W ostatniej edycji na podium znalazły się: Jeronimo Martins Polska, Auchan Polska i BP Europa SE, oddział w Polsce.


Barter SA jest firmą ze 100-proc. udziałem kapitału polskiego, działającą w sektorze energetycznym od 1999 r. Zajmuje się głównie sprzedażą i dystrybucją gazu płynnego

LPG i LNG,

drewna, nawozów i soli drogowej. Dysponuje siecią dystrybucyjną, obejmującą obszar całego kraju, odbiorców znajduje również w innych krajach Unii Europejskiej. Barter dysponuje własnym terminalem przeładunkowy w Sokółce, którego głównym zadaniem jest przeładunek, magazynowanie i dystrybucja towarów. Terminal jest znakomicie przystosowany do przeładunku towarów z wagonów szerokotorowych do środków transportu kolejowego i samochodowego. Zarządza też siecią ponad stu stacji LPG i kilkoma tysiącami punktów sprzedaży butli. Spółka zatrudnia ok. 500 osób.autor BIA24
oprac. eve
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej