BIA24 - VIDEO. Ponad 16 mln złotych na aktywizację bezrobotnych. Powiatowe urzędy pracy z unijnym wsparciem
/BIA24/
BiaTV

VIDEO. Ponad 16 mln złotych na aktywizację bezrobotnych. Powiatowe urzędy pracy z unijnym wsparciem

2018-06-07 09:33:50

Czternaście powiatowych urzędów pracy otrzymało wsparcie w ramach RPO województwa podlaskiego. W sumie ponad 16,5 mln złotych zostanie przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych. Szacuje się, że dzięki tym pieniądzom powstanie w Podlaskiem około trzystu nowych firm.

Ponad 16,5 mln złotych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego, ze wsparcia skorzysta 14 powiatowych urządów pracy. Każdy z nich otrzymał inną kwotę dofinansowania, wprost proporcjonalną do ilości zarejestrowanych bezrobotnych.


-Liczymy, że dzięki tym pieniądzom wielu bezrobotnym uda się odnaleźć swoje miejsce na podlaskim rynku pracy - mówi Janina Mironowicz, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy w Białymstoku. - Urzędy będą oferowały wiele różnych ofert wsparcia - dodaje.


W Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyło się podpisanie umów z samorządami powiatowymi na dofinansowanie projektów wspierających osoby bezrobotne /fot.Bia24/


Ze wsparcia skorzystają przede wszystkim bezrobotni, którym najciężej jest powrócić na rynek pracy. Szacuje się, że pomoc uzyska 1449 osób w wieku 30 lat i więcej, z tego 728 długotrwale bezrobotnych, 367 powyżej 50 roku życia i 478 o niskich kwalifikacjach. Trafi do nich wzbogacona oferta działań aktywizacyjnych. To przede wszystkim: staże, subsydiowane zatrudnienie, szkolenia pozwalające nabyć kwalifikacje zawodowe, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, dotacje na działalność gospodarczą, doposażenie stanowiska pracy.


-Dużym zainteresowaniem cieszą się dotacje na podjęcie działalności. Dzięki nim bezrobotni mogą otwierać swoje firmy. Osoby zarejestrowane są poinformowane o takiej możliwości, a te programy cieszą się dużym zainteresowaniem - mówi Bożenna Zakrzewska, dyrektor powiatowego urzędu pracy w Grajewie.


Zakłada się, że co najmniej 282 osoby otrzymają bezzwrotne środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej. 


Powiatowe urzędy pracy będą realizować zadania do końca 2018 roku.


autor BIA24
sak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej